A fost publicat ghidul pentru submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole (PNDR). Sesiune depunere proiecte 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat astăzi, 5 octombrie, ghidul și anexele aferente submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 și a anunțat lansarea primei sesiuni de depunere a Cererilor de Finanțare în perioada 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1 sunt de 760.000.000 de Euro, împărțite astfel:
 125.000.000 Euro pentru P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei – vegetal;
 55.000.000 Euro pentru P 4.1.2 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal), exceptând legumicultura și cartofii;
 55.000.000 Euro pentru P 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (zootehnic);
 75.000.000 Euro pentru P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje;
 240.000.000 Euro pentru P 4.1.5 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL;
 60.000.000 Euro pentru P 4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – MONTAN;
 100.000.000 Euro pentru P 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare;
 50.000.000 Euro pentru P 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi-modernizare exploatație.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor este de 30 de puncte (P4.1.1), de 25 de puncte (P4.1.4) și de 15 de puncte (P4.1.2, P4.1.3, P4.1.5, P4.1.6, P4.1.7, P4.1.8).

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE:
îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

BENEFICIARII:

  • Fermieri ( PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice), societăți (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat), cooperative agricole, institute de cercetare-dezvoltare precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, grupuri și organizații de producători.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 350.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

● 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250.000 și 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 700.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);

● 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing).

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

● 400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

● 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing).

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul: a) investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare și b) investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305 / 2013.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.