Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă ACȚIUNEA 4.1.1 2

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
ACȚIUNEA 4.1.1 - „Investiții în activități productive”

GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Acțiunii 4.1.1 POC – Investiții în activități productive a fost publicat Vineri, 18 Februarie

Cererile de finanțare se depun în perioada 21 – 25 MARTIE 2022! 

Pentru a beneficia de EVALUARE GRATUITĂ a proiectului ne puteți contacta la +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro

 

Obiectivul măsurii 4.1.1 (fosta Măsură 3) îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, care au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri în 2020 comparativ cu 2019.

 

Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro.

 

Valoarea ajutorului de stat ACȚIUNEA 4.1.1 POC: 
Minim 50.000 euro*
Maxim 1.000.000 EURO sau 5 x Cifra de afaceri aferentă 2019
*Cursul Infoeuro din luna octombrie 2021

 

Intensitatea finanțării publice ACȚIUNEA 4.1.1 POC: 
95% pentru micro-întreprinderi;
90% pentru intreprinderi mici;
85% pentru întreprinderi mijlocii

 

Durata de implementare nu va depăși data de 31 decembrie 2023.

 

Solicitanți eligibili și condiții de eligibilitate ACȚIUNEA 4.1.1 POC: 
IMM-urile afectate de pandemia COVID-19.

  • au înregistrat profit din exploatare în anul 2019
  • sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv
  • nu se află în stare de faliment sau lichidare
  • solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019
  • solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleși activități
  • Sunt eligibili solicitanții care au avut activitatea suspendată în cursul anului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19*, dar nu pe întreaga perioadă a anului 2020. Astfel, firmele care au avut cifra de afaceri 0 (zero) in anul 2020, nu sunt eligibile.

*începând cu aprilie 2020

 

§  În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, superficie sau chirie/comodat cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția: minimum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare; și să dovedească dreptul de a face investiții asupra clãdirilor.

 

ACȚIUNEA 4.1.1 POC Categorii de solicitanți eligibili din sectoarele:
Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante;
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
Clasa P– Învățământ;
Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
Clasa S – Alte activități de servicii.

 

Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului.
Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

 

Tipuri de activități eligibile ACȚIUNEA 4.1.1 POC:
Dotarea cu active corporale, active necorporale
Modernizarea spațiilor de producție/servicii- max.50% din valoarea proiectului*
*Nu se permite modernizarea de sedii de birouri sau pentru alte activități destinate investițiilor imobiliare. În sensul acestui apel, prin birouri se înțelege: sedii ale întreprinderilor, sedii administrative centralizate, sedii corporative, sedii zonale si regionale, sedii administrative ale filialelor.

 

Cheltuieli eligibile ACȚIUNEA 4.1.1 POC:

 1. Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii (cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare);
 2. Dotări;
 3. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride)- dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile și sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operațiunii;
 4. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 5. Active necorporale (maxim 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului)
 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului, în limita a 5.000 lei fără TVA.
 7. Cheltuieli pentru consultanţă – în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
  • Tva-ul este cheltuială eligibilă pentru firmele neplătitoare de TVA
  • Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile
  • Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

Pentru evaluare gratuită completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro