Acțiunea 4.1.1 POC – Noul ghid privind granturile de investiții a fost publicat în consultare publică 10 zile

Actiunea-4.1.1-POC-investitii-in-activitati-productive

Sursa: https://mfe.gov.ro

Ieri 22 martie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în dezbatere publică, pentru o perioadă de 10 zile, noul ghid privind granturile de investiții – măsura 4.1.1 POC (noua Măsură 3), potrivit deciziilor adoptate de Guvern în urma consultării cu mediul de afaceri.

Conform proiectului de ghid publicat în consultare publică, firmele care și-au modificat acționariatul în integralitate începând cu data de 10 septembrie 2021 vor fi excluse de la finanțare în cadrul Acțiunii 4.1.1 – POC. În acest sens, la Art. 2.1 Eligibilitatea solicitantului s-a introdus lit. i) Nu și-a modificat acționariatul în integralitate începând cu data de 10.09.2021.


În ceea ce privește încadrarea cheltuielilor (punctul 2.3) s-a pus în acord formularea din schema cu cele din ghid, respectiv: 1. Cheltuieli pentru renovarea clădirilor (modernizarea spațiilor de producție/servicii) 2. Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” (nu fac parte din clasa 2.3.2, astfel că nu trebuia să fie electrice sau hibride).


În ceea ce privește criteriile de departajare a proiectelor cu punctaje egale, s-a renunțat la scăderea cifrei de afaceri drept criteriu de departajare, însă scăderea cifrei de afaceri a rămas în grila de punctaj.

În etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect (punctul 4.3), proiectele ce au parcurs fluxul automat vor fi transmise spre evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a, c, e din grila de evaluare precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale, respectiv:

  1. Productivitatea muncii în anul 2019 – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (productivitate mai mare);
  2. Procentul de utilaje tehnologice din valoarea totală a grantului (procent mai mare);
  3. Locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate (număr mai mare al locurilor de muncă):
  4. Data și ora depunerii proiectului.

Clarificări cu privire la îndeplinirea criteriului b) din grilă:
În vederea demonstrării contribuției respectivei investiții la obiectivele de mediu, solicitantul va depune o analiză/ studiu/ document constatator (documentul poate fi întocmit de solicitant sau furnizor sau expert de mediu etc.) în conformitate cu domeniul prezentat în Anexa I al Regulamentului delegat (de ex. specificatii tehnice, corelarea acestora cu prevederile regasite în Anexa 1);
Pentru proiectele care vor finanța investiții pentru care nu se regăsesc codurile CAEN în anexa nr 1 se vor avea în vedere următoarele:

  • solicitantul va prezenta o analiză/ un studiu/ document constatator (documentul poate fi întocmit de solicitant sau furnizor sau expert de mediu etc.) a ofertelor transmise de furnizor/ importator/ producător prin care se va demonstra contribuția la obiectivele de mediu, respectiv:

Etapa de selecție a proiectelor (punctul 4.4)

Proiectele vor fi evaluate și ierarhizate automat în funcție de declarațiile pe care le dă solicitantul și a informațiilor financiare pe care platforma IMM RECOVER le extrage automat din sistemul informatic al ANAF, până la un punctaj de maximum 55 puncte ce nu include punctajul aferent criteriilor b) și d) din grila de evaluare, precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare menționat la pct. 1.8 Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte.
Criteriile de departajare sunt prezentate mai jos:

  1. productivitatea muncii în anul 2019 – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați;
  2. procentul de utilaje tehnologice din valoarea grantului,
  3. Locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate,
  4. data și ora depunerii proiectului.

În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și caracterul inovativ (5% din punctaj) până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare menționat la pct. 1.8 Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte. Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70.
ATENȚIE!

  • În situația în care, în urma etapei ETF se constată că un număr de proiecte au punctaje egale, departajarea se va face în funcție de productivitatea muncii în anul 2019 – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați. Dacă şi în urma aplicării acestui criteriu, punctajele sunt egale, se vor aplica, pe rând, criteriile procentul de utilaje tehnologice din valoarea grantului, locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate, data și ora depunerii proiectului.

Noul proiect de ghid aferent Acțiunii 4.1.1-POC, din data de 22 martie 2022 poate fi consultat aici https://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-pentru-contractarea-granturilor-de-catre-imm-uri/

Informații suplimentare pe pagina Acțiunea 4.1.1 POC – Investiții în activități productive sau la telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro