Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă ACȚIUNEA 7.2 CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE A COPIILOR ȘI TINERILOR PRIN DEZVOLTAREA ACTIVELOR TURISTICE PUBLICE ȘI A SERVICIILOR TURISTICE ADRESATE LOR

Programul Regiunea Centru

PRIORITATEA 7: O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL

Acțiunea 7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor

Ghid aflat în consultare publică

PERIOADĂ CONSULTARE: 27.02.2024-19.03.2024.

Alocarea financiară: 8.06 milioane de euro

Valoarea finanțării:

 • Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 240.0000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 3.600.000 euro.

Aceste valori cuprind atât finanțarea acordată sub formă de ajutor de stat cât și finanțarea acordată sub formă de ajutor de minimis.

Valoarea ajutorului nerambursabil prin Ajutor de Stat este de 100% din cheltuielile eligibile și cuprinde investițiile în infrastructuri locale. Aceasta nu trebuie să depășească diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției.

Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex ante, pe baza unor estimări rezonabile.

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

 

Tipul apelului: Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 

Solicitanții eligibili:

 • Autorități ale administrației publice locale: UAT comună / UAT oraș / UAT municipiu / UAT județ;
 • Autoritatea publică centrală (APC) responsabilă cu organizarea și funcționarea centrelor de agrement/taberelor școlare, direct sau prin structurile din subordine cu personalitate juridică constituite la nivel de județ (din Regiunea Centru);
 • Structurile din subordinea Autorității Publice Centrale (APC) cu personalitate juridică constituite la nivel de județ (din Regiunea Centru);
 • Parteneriate încheiate între solicitanții menționați la literele a, b si c.

 

Activități eligibile:

Activități aferente activitatății de bază

I. Intervenții privind infrastructura și dotarea centrelor de agrement / taberelor școlare

I.A. Reabilitarea/modernizarea și dotarea spațiilor de cazare și de pregătire / servire a mesei:

  • Reabilitarea/modernizarea/extinderea/reamenajarea spațiilor de cazare;
  • Reabilitarea/modernizarea/extinderea spațiilor de pregătire/servire a mesei;
  • Dotarea spațiilor de cazare, spațiilor de pregătire/servire a mesei;
  • Dotări cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
  • Lucrări/dotări de accesibilizare a spațiilor pentru persoane cu dizabilități motorii și pentru persoane cu deficiențe de văz și auz.

I.B. Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea spațiilor vizând activitățile educaționale și de recreere / de agrement / petrecerea timpului liber

  • Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea spațiilor interioare pentru desfășurarea activităților cultural – educative și de divertisment, săli pentru desfășurarea activităților pentru educație non-formală, spații de joacă, etc;
  • Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea de facilități pentru recreere / agrement în exterior pe terenurile amenajate-zone speciale pentru sport, terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, parc de aventură, amfiteatre în aer liber, scene, piscină, foișoare acoperite pentru desfășurarea diverselor activități, spațiu special amenajat pentru foc de tabără;
  • Refacerea aleilor din curte, cu amenajare de spații de popas și dotarea acestora cu mobilier urban specific, cu iluminat nocturn smart, cu posibilitate de alimentare cu ajutorul panourilor solare.

I.C. Activități complementare / auxiliare investiției de bază:

  • Delimitarea și împrejmuirea obiectivului de investiție, dacă este cazul;
  • Amenajarea de standuri de biciclete;
  • Construcție/extindere/reabilitare/modernizare clădiri conexe de tipul spațiilor tehnice, inclusiv utilitățile necesare pentru funcționalitatea acestora;
  • Amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea selectivă a deșeurilor;

Activități conexe activității de bază:

Activități soft

II. A. Activitățile de tip soft care vizează realizarea obiectivului specific privind creșterea rolului culturii și turismului sustenabil la dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, inclusive încurajarea accesului incluziv al copiilor și tinerilor din grupuri marginalizate.

II.B Activități de promovare turistică a obiectivului vizat de intervenție, și, după caz, a activităților soft propuse.

II.C Activități aferente serviciilor de:

   • proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului;
   • auditul financiar al proiectului;
   • Informare și publicitate.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a activităților nu depășește 31 decembrie 2029.

Este responsabilitatea solicitantului să se asigure că perioada de implementare a proiectului este acoperitoare atât pentru intervențiile în infrastructură, cât și pentru activitățile de tip soft propuse la finanțare.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro