Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SECTORUL CULTURAL INDEPENDENT

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE ÎNCHISĂ

Depunere proiecte: 1 NOIEMBRIE – 4 DECEMBRIE 2023

 

Obiectivul ajutorului de minimis pentru sectorul cultural independent îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta Schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

 

Ajutorul de minimis pentru sectorul cultural independent se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

 

Beneficiarii ajutorului de minimis pentru sectorul cultural independent sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

 • societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000;
 • desfășoara activități conform urmatoarelor coduri CAEN:
  • 1820 Reproducerea înregistrărilor
  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat* * limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg.
  • 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  • 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*
  * limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice
  • 5811 Activități de editare a cărților
  • 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • 5912 Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune
  • 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
  • 5914 Proiecția de filme cinematografice
  • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  • 7420 Activități fotografice
  • 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică*
  * limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice
  • 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  • 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
  • 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  • 9003 Activități de creație artistică
  • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  • 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  • 9102 Activități ale muzeelor
  • 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
 • nu se află în insolvenţă;
 • au depus, în termen, situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate.

 

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural indepedent prevăzuți de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

Pentru evaluare gratuită completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro