Calendar fonduri europene 2021 – Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), perioada tranzitorie

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat calendarul orientativ al sesiunilor de depunere a proiectelor pentru liniile de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), perioada tranzitorie, cu o valoare ce totalizează 3 miliarde de euro.
În a doua jumătate a lunii august se va deschide sesiunea de depunere proiecte pentru tinerii fermieri care pot accesa fonduri europene de maximum 70.000 de euro, iar din luna septembrie se pot accesa fonduri nerambursabile de până la 70.000 de euro sau 200.000 de euro pentru afaceri neagricole la sate.
În funcție de disponibilul de fonduri din perioada de programare 2014-2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunilor, bugetele alocate ar putea fi suplimentate – au declarat reprezentanții AFIR.

Submăsura 6.1 PNDR – “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
Sesiunea se va deschide în a doua jumătate a lunii august.
Buget alocat – 100 milioane euro.
Valoarea sprijinului – 40.000 -70.000 de euro / proiect.
Prin grila de punctaj sunt favorizați solicitanții care preiau cel puțin 3 ferme și care au absolvit o facultate de profil agronomic, cu vârste de până la 40 de ani. Proiectele care cuprind acțiuni de protecție a mediului sunt de asemenea favorizate prin punctaj.

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru Dezvoltarea fermelor mici
Lansare sesiune – a doua jumătate a lunii august 2021
Buget – 87 milioane euro (60,9 milioane de euro la nivel național și 26,1 milioane euro în zone montane) Sprijinul public va fi de 15.000 de euro / proiect.
Fermele eligibile au o dimensiune economică între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producţie standard).
Conform grilei de punctaj, vor fi favorizați mai ales fermierii cu studii superioare pe ramura agricolă vizată în proiect, cei care construiesc clădiri și cumpără echipamente, cei care introduc acțiuni de protecție a mediului și care au aderat la o formă asociativă.

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
Lansare sesiune – septembrie 2021.
Buget: 50 milioane euro.
Ajutorul public nerambursabil va fi de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
Grila de punctaj favorizează cabinetele medicale, afacerile din producție și antreprenorii în IT. Pe zona de servicii sunt favorizate afacerile în agrement și alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat. Pensiunile noi sunt excluse de la finanțare.

Submăsura 6.4 – “Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
Lansare sesiune – septembrie 2021.
Buget: 100 milioane euro.
Sprijinul public nerambursabil – 200.000 de euro /proiect, cu intensitate de 70% sau de 90%, fără niveluri intermediare. Astfel, beneficiarul va trebui să asigure cofinanțarea de 10% și respectiv 30% din cheltuielile eligibile, plus cheltuielile neeligibile în totalitate. Sunt favorizate afacerile în producție, iar acțiunile de protecție a mediului beneficiază de punctaj suplimentar consistent.

Submăsura 4.1 – “Investiții în exploatații agricole”
Lansare sesiune – septembrie 2021.
Buget: 760 milioane euro.
Sprijin nerambursabil pentru fermieri – maxim 350.000 de euro – 1,5 milioane de euro / proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru irigații și energie, amenajări, softuri specifice și altele.

Submăsura 4.2 – “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”
Lansare sesiune – septembrie 2021.
Buget alocat: 140 milioane euro.
Valoarea sprijinului – maximum 800.000-1,5 milioane de euro / proiect, pentru construcții, achiziție de echipamente, magazin online, mașini și alte investiții în afacerile de procesare și marketing al produselor agricole.

Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
Lansare sesiune – septembrie 2021.
Buget alocat: 10 milioane euro.
Valoarea sprijinului – maxim 800.000 euro – 1,5 milioane euro pentru afaceri în procesarea fructelor, cum ar fi producția de gemuri, cidru sau țuică. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari. Restul de 50% sau 60% din cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile vor trebui asigurate de beneficiari.
Antreprenorii pot obține 20 de puncte procentuale în intensitatea sprijinului pentru investiții colective. Sunt favorizate prin punctaj firmele cu cel puțin 3 ani vechime în domeniul agro-alimentar și care au cifră de afaceri mare pe anii 2019 și 2020.

Pentru informații suplimentare ne poți contacta la 0731 536 459 sau pe e-mail contact@nullfabricadeconsultanta.com.