Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă COMPONENTA 6 I1 – NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (FIRME)

COMPONENTA 6 I1 - NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE (FIRME)

Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie

Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile

Obiectivul programului

Producţie majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și solare prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu sau fără instalații de stocare integrate.

Acțiuni finanțate:
1. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat
2. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare, cu sau fara instalații de stocare integrate ca activitate secundara, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.
*Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare.

Solicitanți eligibili

Micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
Întreprinderi mari
– Cu activitate sau nou înființate
– Cu activitate, între altele, de producere energie electrica (în scopul comercializarii sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societați) corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrica și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

 

Capacitate instalată

I. Categorie:
>1 MW (exclusiv) – producția de energie electrică din surse solare
>1 MW (exclusiv) – producția de energie electrică din surse eoliene

II.Categorie:
0,2 MW (exclusiv) – 1 MW (inclusiv) producția de energie electrică din surse solare
0,2 MW (exclusiv) – 1 MW (inclusiv) producția de energie electrică din surse eoliene

 

Ajutor financiar nerambrusabil maxim: 15 milioane EURO
100% din costurile eligibile, pentru categoria I, unde costurile eligibile se calculează:


CE exprimat în Euro;
X = este costul investițional total al centralei utilizând surse de energie regenerabilă, exprimat în Euro
FCreg = factorul de capacitate al centralei utilizând surse de energie regenerabilă, exprimat în procente
Fcclasic= factorul de capacitate al unei centrale pe gaz, tip ciclu combinat avansat, exprimat în procente. Pentru
FCclasic, se va folosi valoarea de 35%;
Y este costul investițional total al centralei clasice, poluante, de aceeași capacitate ca și centrala utilizând surse de energie regenerabilă, exprimat în Euro. Pentru calcularea Y se va folosi costul unitar de 820.000 Euro/MW, aferent unei centrale pe gaz, tip ciclu combinat avansat

Pentru putere instalată > 1 MW valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:
▪ 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană
▪ 425.000 Euro/MW pentru energia solară

 

Categoria II:
• 0,2 MW(exclusiv) – 1 MW(inclusiv) pentru producția de energie electrică din surse solare
• 0,2 MW(inclusiv) – 1 MW (inclusiv) pentru producția de energie electrică din surse eoliene
Intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile eligibile, cu încadrarea în următoarele plafoane maxime:
▪ 1.300.000 Euro/MW pentru energia eoliană;
▪ 750.000 Euro/MW pentru energia solară.

 

Data deschidere 31.03.2022, ora 10.00
Data închidere depunere de proiecte: 22.06.2022, ora 17.00

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro