Consultare publică privind suplimentarea bugetului pe submăsurile 6.2 și 6.4 (PNDR)

Vineri 10 septembrie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat spre consultare publică un proiect de ordin care modifică anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”. Schema de ajutor de minimis vizează acțiunile specifice și beneficiarii eligibili conform fișelor tehnice ale submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” aferente măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020.

Nou proiect de ordin aflat în dezbatere publică vizează modificări precum: „obiectivele schemei”, „principiile de selecție pentru sm 6.2 și 6.4” și „tipuri de cheltuieli eligibile”. Deasemenea, se propune modificarea bugetului alocat schemei de la 294.309.090 euro la 428.027.422 euro (contribuție publică) și modificarea numărului estimat al beneficiarilor de sprijin de la 1936 la 2.692 pentru sm 6.2 și de la 974 la 1.332 pentru sm 6.4.

Proiectul de ordin poate fi consultat pe site-ul MADR.

Conform MADR, cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării (n.r 10 septembrie 2021) pe adresa de e-mail: leader@nullmadr.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat spre consultare publică ghidurile aferente submăsurilor 6.2 și 6.4 în luna mai a acestui an, iar potrivit calendarului de lansări actualizat al AFIR, apelurile aferente celor două submăsuri ar urma să se lanseze în decursul acestei luni.

Sursa: MADR