Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă DR24 – INVESTIȚII ÎN TEHNOLOGII FORESTIERE CARE ÎMBUNĂTĂȚESC REZILIENȚA ȘI VALOAREA DE MEDIU A ECOSITEMELOR

DR24 – Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecositemelor

Obiectivul prezentei scheme vizează gestionarea durabilă a fondului forestier național, respectiv atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea sechestrării carbonului, promovarea energiei sustenabile, precum și promovarea gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul.

 

Beneficiari eligibili

 • Operatori economici atestați și reatestați pentru activitatea de exploatare forestieră de către comisia de atestare a operatorilor economici cu activitate de exploatare forestieră;
 • Ocoale silvice de regim autorizate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

 

Criterii eligibilitate

 • Ocoalele silvice trebuie să aibă în administrare și/sau să asigure servicii silvice pentru cel puțin 2.000 ha de teren forestier pentru care este/sunt în vigoare un angajament/angajamente silvic(e);
 • Operatorii economici trebuie să demonstreze, la momentul depunerii cererii de finanțare, că au efectuat lucrări de exploatări forestiere în ultimul an pentru cel puțin 30% din capacitatea asistată;
 • Nu sunt întreprinderi în dificultate, nu înregistrează datorii la bugetul general consolidat sau datorii eșalonate, nu sunt înregistrați cu debite în registrul debitorilor AFIR.

 

Cheltuieli eligibile

 1. Achiziția de echipamente și utilaje noi pentru colectarea și sortarea, încărcarea, manipularea lemnului în șantierele de exploatare;
 2. Achiziția de echipamente noi pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor;
 3. Achiziția de utilaje noi pentru tocarea lemnului;
 4. Achiziția de echipamente pentru managementul riscului, respectiv pentru modernizarea și prevenirea incendiilor și monitorizarea, prevenirea și combaterea bolilor și insectelor dăunătoare;
 5. Achiziția sau utilizarea unor programe informatice pentru gestionarea echipamentelor și utilajelor achiziționate;
 6. Costuri generale ale proiectului.

Operatorii economici sunt eligibili pentru rambursarea costurilor pentru achizițiile de la punctele a), c), e) și f).
Ocoalele silvice sunt eligibile pentru rambursarea costurilor pentru achizițiile de la punctele b), c), d) și f).

 

Finanțarea nerambursabilă maximă este 500.000 euro pentru operatorii economici și 250.000 euro pentru ocoale silvice. Cofinanțarea este de 35% din valoarea costurilor eligibile.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro