Finanțări de maxim 1 milion euro pentru IMM-uri. Noua Măsură 3 – data estimată de lansare

noua-masura-3

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pregătește lansarea Măsurii 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Programului Operațional Competitivitate. Această linie de finanțare înlocuiește vechea Măsură 3 a schemei de ajutoare de stat COVID pentru IMM-uri.

Conform unui comunicat de presă emis astăzi, 7 octombrie, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, “Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate, este în proces de consolidare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și va fi publicat în formă finală în aproximativ o lună.”

Bugetul alocat este de 300 milioane euro fonduri europene plus 58,3 mil. euro fonduri de la bugetul de stat.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile, ca urmare a observațiilor transmise în perioada de consultare publică este de 50.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 euro. – se mai precizează în comunicatul transmis de MIPE. Ghidul solicitantului inițial supus dezbaterii publice nu prevedea un prag minim la finanțare, ci doar un plafonul de 1 milion de euro/proiect.

După ce forma finală a Ghidului solicitantului va fi aprobată, cei interesați vor avea la dispoziție o perioadă de 30 de zile până la lansarea apelului, pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii acestuia. Drept urmare, sesiunea de înscrieri ar urma să se deschidă peste aproximativ două luni ( DECEMBRIE 2021).

Comunicatul de presă include și câteva clarificări despre condițiile de finanțare incluse în viitorul apel:

-Obiectivul Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor, Tip de proiect: „Investiții în activități productive” îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de finanțare REACT-EU, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată, acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților în conformitate cu Regulamentul REACT EU. Acesta stabilește norme și măsuri de implementare referitoare la resursele adiționale furnizate cu titlul de Asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Astfel, se vor sprijini IMM-urile afectate semnificativ de pandemia de COVID-19 și care nu au avut suficientă reziliență pentru a-și menține indicatorii economici în acest context dificil.

-Procentul de minimum 20% din valoarea proiectului pentru componenta de mediu este stabilit în conformitate cu legislația europeană în domeniu și are drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

– Pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, se vor utiliza Criteriile tehnice de examinare în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, AM POC a emis, în data de 15.09.2021 o serie de clarificări cu privire la criteriile tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu. Acestea se regăsesc aici.

Sursa: https://mfe.gov.ro/

Intensitatea finanțării publice: 95% microîntreprinderi; 90% întreprinderi mici; 85% întreprinderi mijlocii.

Durata proiectului va fi de maximum 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

Beneficiarii noii linii de finanțare sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoarele:

• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P– Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii.

NU vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare: activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament; activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.

Tipuri de activități eligibile: – Construirea/achiziția /extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului; – Dotarea cu active corporale, necorporale

Cheltuieli eligibile: • Cheltuieli pentru amenajarea terenului • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică • Comisioane, cote si taxe • Consultanţă (cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului) • Cheltuieli pentru investiţia de bază; • Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile); • TVA nedeductibilă.

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Mai multe informații privind Acțiunea 4.1.1 POC – Investiții în activități productive poți găsi AICI.

Pentru a beneficia de EVALUARE GRATUITĂ te rugăm să completezi formularul AICI și vom reveni cu detalii în cel mai scurt timp. Ne poți contacta la : +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.