Granturi pentru capital de lucru și microgranturi pentru domeniul agroalimentar 

noua-masura-3

­
A. Granturi pentru capital de lucru
Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor, societatilor agricole, cooperativelor agricole, grupului de producători, organizaţiilor de producători, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de
120.000 euro.
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Criterii de eligibilitate:
a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți;
c) cheltuieli privind chiria și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente;
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar;
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

­
B. Microgranturi pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare

Microgranturile au valoarea de 5.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară

➤ Beneficiari eligibili:
a) întreprinderile mici și mijlocii care nu dețin salariați la data de 31 decembrie 2019, în domeniile de activitate cu codurile CAEN eligibile;
b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN eligibile;

➤ Criterii de eligibilitate:
a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția IMM care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, și a beneficiarilor ajutorului de stat PFA, II și IF;
c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

➤ Cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți
c) cheltuieli privind chiria și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Vezi codurile CAEN eligibile.

Fabrica de Consultanță îți scrie proiectul FĂRĂ AVANS!

Discută cu experții noștri la telefon +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.
­


­