Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă INTERVENȚIA 2.1.1 COMUNITĂȚI DIGITALE PENTRU O REGIUNE INTELIGENTĂ – SOLUȚII DIGITALE

Programul Regiunea Centru 2021-2027
COMUNITĂȚI DIGITALE PENTRU O REGIUNE INTELIGENTĂ
SOLUȚII DIGITALE

Acțiunea 2.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă
Intervenția 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale

Obiectivul programului:

Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

 

Valoarea eligibilă a proiectului:

 • Valoarea minimă este de 15.000 euro
 • Valoarea maximă este de 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 2%

 

Tipul apelului

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

 1. Unități administrativ-teritoriale (orașe/ municipii/ comune) aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul urban, cât și din mediul Rural
 2. Unități administrativ-teritoriale – JUDEȚ (definită prin Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare) din Regiunea Centru
 3. Parteneriatele între oricare din categoriile enumerate

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

A. Activități de bază

 1. Dezvoltarea de soluții digitale pentru serviciile publice locale: dezvoltarea, testarea și pilotarea de aplicații/platforme de e-guvernare sau servicii digitale noi sau semnificativ îmbunătățite. Solții digitale eligibile, fără a se limita la acestea:
  • e-guvernare locală și județeană
  • gestiune integrată de accesare datelor și a documentelor emise de mai multe instituții/servicii locale sau servicii/departamente/compartimente din cadrul aceleiași instituții
  • platforme pentru managementul integrat al bunurilor publice
  • integrare tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteză a vorbirii etc.)
  • aplicații și sisteme digitale de măsurare/cartare/ajustare a consumului de energie și resurse în diverse spații publice platforme pentru managementul digital al documentelor și al arhivelor
  • alte soluții, platforme, aplicații orientate spre digitalizarea proceselor, eliberarea documentelor în format electronic, inclusiv prin utilizarea semnăturii electronice
 2. Acțiuni de tip Smart City, în municipiile Regiunii Centru, care pot acoperi una sau mai multe din verticalele Smart City – Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living și Smart Governance: dezvoltarea, testarea/pilotarea/experimentarea de sisteme, platforme, soluții, aplicații pentru susținerea diverselor servicii publice fără includerea componentelor hard și/sau auxiliare (echipamente, componente, senzori etc.) care presupun implementare. Solții digitale eligibile, fără a se limita la acestea:
  • sisteme și platforme pentru monitorizarea activității în spații/piețe publice, zone de agrement, alte locuri de interes, în vederea reducerii infracționalității și menținerii siguranței publice
  • aplicații și platforme pentru monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului înconjurător
  • platforme și aplicații pentru comunicarea cu cetățenii pentru implicare civică/acțiuni de voluntariat, raportare probleme etc.
  • platforme și aplicații de tip funcționar public virtual pentru soluționarea obligațiilor cetățenești, pentru plăți de taxe și impozite, obținere de certificate, atestate, documente eliberate de instituții
  • sisteme și aplicații de management al traficului/locurilor de parcare și optimizare a transportului public
  • soluții de aplicații/platforme integrate, care să includă facilități conform celor enumerate sau de alt fel

B. Activități conexe

 • Cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD/SEE
 • Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementulproiectului
 • Publicitate și informare aferente proiectului
 • Audit financiar extern al proiectului

 

Condiții specifice:

Toate acțiunile de tip Smart City/ digitalizare trebuie să fie susținute de existența unei strategii de digitalizare la nivelul comunității sau de prevederi specifice din SIDU/SDL.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă) înainte de depunerea cererii de finanțare.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro