Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Întrebări și răspunsuri

acasă ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebări Frecvente

Aveți întrebări? Noi vă răspundem

Ce este politica de coeziune?

Este una din politicile cele mai importante și cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice și sociale existente între diversele regiuni ale Europei, acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum:

– creşterea economică și sectorul IMM

– transporturile

– dezvoltarea urbană

– protecţia mediului

– ocuparea și formarea profesională

– educaţia

Cum se obține finanțarea?

Pasul 1: Beneficiarii eligibili completează cererea de finanţare și anexele solicitate de Autoritatea de Management. Există un model unic de cerere de finanţare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu anexe diferenţiate pe fiecare fond în parte.
Pasul 2: Cererea de finanţare este transmisă Organismului Intermediar / Autorităţii de Management.
Pasul 3: Se verifică conformitatea administrativă a cererii de finanţare, în conformitate cu procedurile interne ale fiecărei AM.
Pasul 4: După verificarea conformităţii administrative urmează verificarea eligibilităţii proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Cadru de Implementare și trebuie aprobate de către Comitetul de Monitorizare.
Pasul 5: Evaluarea tehnică și financiară a proiectului.
Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Pasul 7: Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanţare
Pasul 8 : Aprobarea proiectului tehnic şi a dosarelor de achiziţii
Pasul 9 : Aprobarea cererilor de plată
Pasul 10: Încasarea ajutorului nerambursabil

Cum este proiectul eligibil?

=> este dezvoltat și implementat pe teritoriul României;

=> se regăseşte pe lista operaţiunilor eligibile prezentate în Programul Cadru de Implementare, pentru fiecare domeniu major de intervenţie;

=> se adresează unei zone sau grup ţintă (dacă este cazul), aşa cum este prezentat în Programul Cadru de Implementare sau în Ghidul Solicitantului;

=> durata și valoarea finanţării solicitate se încadrează în limitele stabilite în „cererea de proiecte”;

=> respectă politicile şi normele comunitare și naţionale în ceea ce priveşte ajutorul de stat, achiziţiile publice, respectiv egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă.

Ce hârtii sunt necesare pentru depunerea unui proiect?

Documentele necesare depind de tipul de proiect:

  1. Analiza economico-financiară;
  2. Analiza de risc;
  3. Memoriul justificativ sau Studiul de fezabilitate;
  4. Proiectul tehnic, acolo unde este cazul;
  5. Certificat de urbanism sau Autorizaţia de construcţie, acolo unde este cazul;
  6. Documente de confirmare a co-finanţării (Extras de cont sau Scrisoare de confort);
  7. Titlul de proprietate / Act de concesiune/comodat/închiriere;
  8. Documente contabile ale firmei din anul anterior depunerii proiectului;
  9. Certificate fiscale ale solicitantului (certifică faptul că nu are datorii la bugetul de stat – obţinute de la Administraţia Financiară și de la Primărie)
  10. etc.

Ce condiții trebuie sa îndeplinească o cheltuială pentru a fi considerată eligibilă?

– să fie efectiv plătită de către beneficiar, în perioada de alocare financiară, dacă autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finanţare;

– să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;

– să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;

– să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale și comunitare;

În ce monedă se vor face plățile către beneficiari?

Comisia Europeană gestionează fondurile structurale și de coeziune în euro, alocările pe programe operaţionale către România se vor face tot în euro. Fondurile structurale și de coeziune primite de la Comisia Europeană vor fi păstrate în conturi din cadrul unor bănci comerciale. România a decis să încheie contractele cu beneficiarii în RON iar plăţile să fie efectuate tot în RON. Resursele naţionale publice pentru co-finanţare vor fi ţinute la nivel central, permiţând plata co-finanţării odată cu plata aferentă fondurile UE. Autorităţile locale vor asigura co-finanţarea direct.

Cum mă puteți ajuta să obțin finanțarea?

Accesarea finanțărilor nerambursabile se face, practic, prin participarea la o competiție/ un concurs de proiecte (cu condiții specifice și o metodologie stabilită) în cadrul programelor de finanțare. De aceea, este foarte important ca proiectul de investiții să fie bine realizat, respectând toate condițiile și criteriile de participare propuse de finanțator prin ghidurile și normele aferente, precum și anexele la acestea.

 

Înțelegerea metodologiei de accesare a finanțărilor nerambursabile poate fi un mare consumator de energie și timp, ținând cont de complexitatea cerințelor și criteriilor de urmat, dar și de diversitatea programelor de finanțare existente. Alegerea unui consultant bun, practic, a unui specialist in accesarea fondurilor nerambursabile, este o acțiune de importanță vitală pentru succesul unui proiect.

 

FABRICA DE CONSULTANȚĂ te poate ajuta să iei cele mai bune decizii referitoare la finanțare, începând de la etapa de idee, până la finalizarea perioadei de monitorizare. De asemenea, consultanții noștri îți vor oferi informații complete și corecte referitoare la existența diferitelor tipuri de finanțări.

 

Te putem ajuta atât cu scrierea și depunerea proiectului, întocmirea dosarului de finanțare, cât și cu asistență la implementarea proiectului. De asemenea, poți vedea și cum lucrăm în descrierea serviciilor noastre.

Cu ce mă poate ajuta un consultant în accesarea fondurilor nerambursabile?

=> Îți va evalua ideea de afaceri în mod obiectiv din prisma șanselor de a obține finanțarea;

=> Îți va furnizia toate informațiile referitoare la finanțare;

=> Îți poate scrie planul de afaceri și toate documentele de care ai nevoie pentru a aplica;

=> Te poate consilia pe întreg parcursul implementării proiectului și, ulterior, în perioada de monitorizare.

Cu ce nu mă poate ajuta un consultant?

Întrucât acesta scrie și implementează proiecte într-un număr mare de domenii de activitate, nu îți va putea spune condițiile specifice de funcționare a activității tale, de ce avize, autorizații sau echipamente vei avea nevoie pentru a avea succes în afaceri.

 

Cu toate acestea, FABRICA DE CONSULTANȚĂ are o gama diversificată de servicii de consultanță conexe și personalizate (proiectare, accesare de finanțări bancare și nebancare), iar consultanții noștri vă pot consilia pas-cu-pas în demararea procedurilor specifice, astfel încât să puteți continua dezvoltarea afacerii/proiectelor curente.

De ce să vă aleg pe voi? Cum pot fi sigur că sunteți cea mai bună alegere?

Noi, la FABRICA DE CONSULTANȚĂ ne angajăm să păstrăm un standard ridicat, crezând cu tărie în reușita clienților noștri, deoarece știm că succesul lor este, de fapt, cea mai bună măsură a succesului nostru. Prin urmare, am înțeles să investim în dorințele clienților pentru a le satisface nevoile de business și a produce rezultate viabile. Astfel, bucuria de a avea peste 18 ani de reușite palpabile nu poate fi egalată decât de ceea ce ne rezervă viitorul alături de partenerii noștri.

 

Oferind expertiza noastră vastă, precum și o abordare personalizată, aplicăm această metodologie în toate domeniile de practică pentru a livra o gamă largă de servicii de consultanță care să satisfacă complexitatea cerințelor clienților.

 

Practic, facem mai mult decât doar să rezolvăm probleme – identificăm și rezolvăm adevăratele problemele într-o manieră corectă. Prin a pune, de fiecare dată, problemele clienților pe primul loc, am făcut ca această abordare să devină „esența” parteneriatelor noastre.

 

Tocmai această abordare orientată către rezultat ne-a adus respectul și încrederea clienților noștri de-a lungul timpului și ne-a oferit capacitatea de a livra proiecte câștigătoare.

 

Pentru că ne respectăm clienții-parteneri, ne angajăm să urmăm și să respectăm următoarele principii și standarde:

* Vom face ceea ce promitem că facem și o vom face extraordinar de bine;

* Suntem ambasadori ai reputației firmei, ne angajăm să o păstrăm și s-o îmbunătățim de fiecare dată;

* Vom crea și menține un mediu de lucru și o atitudine profesională centrată pe succesul clienților, în același timp, promovând colegialitatea, creativitatea și responsabilitatea în spiritul unui standard ridicat de profesionalism.

 

Succesul nostru vine din a lucra umăr-la-umăr cu clienții noștri, ajutându-i să identifice soluția corectă pentru fiecare provocare pe care o au. Făcând totul cu integritate, tenacitate, dar și o reală pasiune și implicare în muncă –  aceasta este ceea ce ne diferențiază: nevoile clienților au întotdeauna prioritate, iar FABRICA DE CONSULTANȚĂ îi va servi ca un consultant de încredere pe termen lung.

 

Știm că alegerea unei firme de consultanță este o decizie foarte importantă, de aceea, vă încurajăm să explorați acest website și să ne lăsați să vă arătăm cum FABRICA DE CONSULTANȚĂ vă poate ajuta în a aborda provocările cu care afacerea dumneavoastră se confruntă dar, în aceeași măsură, și de a identifica oportunitățile de care afacerea dumneavoastră are nevoie.

 

De asemenea, ne puteți contacta direct la sediul nostru, telefonic sau prin oricare din mijloacele electronice puse la dispoziție prin intermediul acestui website (pagina Facebook, formular de solicitare consultanță, abonare la newsletter, E-mail, etc.).

 

Vă așteptăm cu mare drag!

Ce trebuie să fac dacă vreau să-mi dezvolt o afacere sau să depun un proiect pentru a accesa finanțare? De unde încep?

Ne puteți contacta telefonic (sau prin alte mijloace) pentru a stabili o întâlnire cu consultanții noștri sau puteți completa Formularul de Solicitare Consultanță de pe site-ul nostru. La completarea formularului, vă rugăm să încercați, pe cât posibil, să ne furnizați cât mai multe detalii despre ideea de proiect/afacerea dumneavostră (completând cât mai multe câmpuri). Consultanții noștri vă vor contacta ulterior pentru a stabili o întâlnire cu dumneavoastră. Discuţiile iniţiale referitoare la oportunitatea investiţiei şi consultanţa referitoare la eligibilitatea proiectului şi a cheltuielilor sunt gratuite.