PNDR Submăsura 4.2: sesiune depunere proiecte 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022

investitii-in-procesarea-marketingul produselor-din-sectorul-agricol

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt de 182.777.722 Euro, fonduri împărțite în două componente, după cum urmează:
•Sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole – 143.611.067 Euro;
•Sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase – 39.166.655 Euro.

În situaţia în care, în cadrul unei componente, valoarea publică a proiectelor depuse, sau după caz, a celor selectate este mai mică decât alocarea sesiunii pe componenta respectivă, fondurile neutilizate sunt redistribuite către componenta supralicitată, în condiţiile reglementate de prevederile OMADR nr. 192/2021 privind modificarea si completarea anexei la OMADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor este de 15 de puncte.
Pentru componenta „Sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole” pragurile de calitate lunare sunt 65 de puncte (08.10.2021 – 07.11.2021); 50 de puncte (08.11.2021 – 07.12.2021) și 15 puncte (08.12.2021 – 07.01.2022) ;

Pentru componenta „Sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase” pragurile de calitate lunare sunt 65 de puncte (08.10.2021 – 07.11.2021); 45 de puncte (08.11.2021 – 07.12.2021) și 15 puncte (08.12.2021 – 07.01.2022) .

Condiții de eligibilitate
Solicitantul trebuie să respecte următoarele: să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată / întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română; să acţioneze în nume propriu; să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Tipuri de investiții
– Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
– Extinderea și/ sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/ produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
– Extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);
– Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
– Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului; -Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Cheltuieli eligibile (investiții corporale și necorporale):

 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare
 • Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;
 • Branşamente şi racorduri la utilități,
 • Sisteme de supraveghere video,
 • Laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare.
 • Vor putea fi cumpărate, de exemplu, autocisterne, autoizoterme, rulote și autorulote alimentare.
 • Echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor,
 • Magazin fizic și magazin on-line, rulote alimentare, automate alimentare.
 • Implementa unor sisteme de management a calităţii şi de siguranţă alimentară.
 • Tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software necesar.
 • Deschiderea unui site (pentru promovarea și comercializarea propriilor produse), designul etichetelor, creare de marcă înregistrată sau brand (în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro).
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2 se va face începând de mâine, 8 octombrie 2021, ora 09:00.

Sursa: https://www.afir.info/

Pentru informații suplimentare privind submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” vă rugăm să ne contactați la numărul +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.