Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PNDR SUBMĂSURA 9.1 – ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOL

PNDR submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SESIUNE DESCHISĂ depunere proiecte: 18 iulie – 18 octombrie 2022

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil Submăsura 9.1 PNDR sunt: Grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse agricole.
În vederea aprobării sprijinului, grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiţia IMM și să fie recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse agricole.

 

Submăsura 9.1 PNDR – Beneficiari restricționați de la finanțare:

  • Beneficiari care au mai primit sprijin prin intermediul submăsurii 9.1;
  • Grupurile de producători recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014;
  • Grupurile de producători rezultate în urma fuziunii unor grupuri de producători existente.

 

Planul de afaceri trebuie sa conțină minim un obiectiv din cele enumerate mai jos:

  • adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
  • introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
  • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;
  • alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

 

Cheltuielile eligibile Submăsura 9.1 PNDR – sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

 

Valoarea Maximă A Fondurilor Nerambursabile Submăsura 9.1 PNDR
Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere şi suma maximă de 100.000 euro/an.

 

Criteriile de selecţie ale proiectului Submăsura 9.1 PNDR

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj
1. Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un grup operațional în cadrul PEI) Max. 10p
Grupul de producători face parte dintr-un parteneriat constituit în vederea înfiinţării unui grup operaţional PEI sau dintr-un grup operaţional, la momentul depunerii cererii de finanțare, după cum urmează: Max. 10p
a) La momentul depunerii cererii de finanțare, grupul de producători face parte dintr-un grup operaţional care implementează un proiect de dezvoltare-inovare pe sM 16.1 10p
b) La momentul depunerii cererii de finanțare, parteneriatul are selectat un proiect în etapa a II – a a sM 16.1 7p
Solicitantul va detalia îndeplinirea acestui criteriu de selecție în cererea de finanțare.
2. Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri) Max. 30p
Grupul de producători are în componenţă: Max. 30p
a) mai mult de 20 de membri 30p
b) 15 – 20 de membri 25p
c) 10 – 15 membri 20p
d) 6 – 9 membri 15p
3. Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează produse HNV sau produse care participă la scheme de calitate naționale și europene etc.) Max. 25p
3.2 Grupul de producători se angajează, prin planul de afaceri, că va comercializa produse agricole: 15p
a) care participă la o schemă de calitate europeană/sunt certificate în urma unei scheme de calitate europeană 10p
b) care participă la o schemă de calitate națională, respectiv produse tradiționale 5p
c) care provin din exploataţii situate în zone HNV 20p
Punctajul aferent criteriului 3.1 poate fi cumulat cu punctajele aferente criteriului 3.2, subcriteriile a)/b)/c).
4. Principiul sectorului prioritar (lapte de bovine, suine, legumicultură, plante tehnice, plante medicinale și aromatice) Max. 15p
Grupul de producători este recunoscut pentru următoarele categorii de produse:
a) lapte şi/sau produse din lapte de bovine (inclusiv bubaline)/legumicultură 15p
b) carne şi produse din carne de porc/plante medicinale și aromatice 12p
c) plante tehnice (sfeclă de zahăr, in, cânepă, hamei, soia) 9p
5. Principiul asocierii exploatațiilor de mici dimensiuni Max. 20p
Exploataţiile membrilor grupului de producători au dimensiuni cuprinse între:
a) 1.000 –11 999 euro SO 20p
b) 12.000 – 50.000 euro SO 18p
c) 50.001 – 100.000 euro SO 16p
d) 100.001 – 250.000 euro SO 14p

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro