Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PNS – PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC 2024

Calendar estimativ de lansare măsuri planul național strategic

Prima jumătate a anului 2024

 

 1. DR16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi

  Data estimativă pentru lansarea sesiunii – Aprilie 2024
  Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de legume și/sau cartofi în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO.
  Finanțare maximă 2 milioane euro, cofinanțarea beneficiarului 35%.

 2. DR-23 – Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate

  Data estimativă pentru lansarea sesiunii – Mai 2024
  Sprijinul va fi acordat investițiilor realizate de IMM-uri sau firme mari în sectorul agro-alimentar pentru obținerea de produse diversificate și sănătoase, cu accent pe produsele ecologice, prin aplicarea practicilor inovative în procesarea produselor agricole.
  Valoarea sprijinului va fi de maximum 10 mil euro/proiect pentru investiții de înființare în sectorul panificație și maximum 3 mil euro/proiect pentru celelalte tipuri de investiții.
  Intensitatea ajutorului variază în funcție de mărimea întreprinderii și județul în care se realizează investiția.

 3. DR-29 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

  Data estimativă pentru lansarea sesiunii – Iunie 2024
  În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la încurajarea diversificării activității agricole către activități neagricole de producție, dezvoltarea activităților de digitalizare, activitățile turistice cu tematică agricolă/meșteșugărească și activitățile de agrement și puncta gastronomice locale realizate de către microîntreprinderi în mediul rural.
  Finanțare nerambursabilă maximă/proiect este 200.000 Euro, cofinanțarea beneficiarului 35%.
  *În cadrul programului NU se finanțează construcția / extinderea / modernizarea / dotarea pensiunilor.

 4. Programul Național de Dezvoltare Rurală – 4.1 Investiții în exploatații agricole – componenta 4.1.1

  Tipuri de investiții eligibile

  • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing financiar, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, etc);
  • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (maxim 5% din totalul cheltuielilor eligibile).

  Criterii eligibilitate

  • Ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO;
  • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției;
  • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

  Beneficiari eligibili: II, PFA, IF, Societăți, Cooperative agricole, Grupuri sau organizații de producători, Institute de Cercetare Dezvoltare.

  Ajutor financiar nerambursabil între 350.000 euro și maxim 1,5 milioane euro.

  Cofinanțarea variabilă, în funcție de mărimea exploatației.

 

A doua jumătate a anului 2024

 

 1. DR-35 – Dezvoltarea cooperării în cadrul lanțului valoric

  Data estimativă pentru lansarea sesiunii – Iulie 2024
  Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiții tangibile și/ sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puțin două entități care cooperează pentru:
  – Crearea/ dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/ piețe locale (cu produse alimentare) și/ sau
  – Activități de promovare referitoare la crearea/ dezvoltarea unui lanț scurt (sau lanțuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) și la piața locală deservită de acest lanț/ aceste lanțuri.
  Valoare maximă a ajutorului financiar nerambursabil va fi de 250.000 euro.

 2. DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă

  Data estimativă pentru lansarea sesiunii – Octombrie 2024
  Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de hamei și struguri de masă inclusiv procesarea și comercializarea (pentru struguri de masă) ca și component secundară, în cadrul fermelor cu o dimensiune economică de minim 4.000 euro SO pentru struguri de masă și 4105 euro SO pentru hamei.
  Valoare maximă a ajutorului financiar nerambursabil va fi de 1 milion euro cu o cofinanțare de 35%.

 3. DR-13 – Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

  Data estimativă pentru lansarea sesiunii – Noiembrie 2024
  În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care contribuie la încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative, dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului.
  Investițiile în active corporale și necorporale vor fi realizate în cadrul fermelor cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO.
  Valoarea maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect.
  Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

 4. DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați

  Data estimativă lansare sesiune – Noiembrie 2024
  Această intervenție se adresează tinerilor fermieri instalați prin PNDR 2014-2020 inclusiv tranziție și a celor recent instalați (în ultimii 5 ani față de momentul depunerii cererii de finanțare), în vederea consolidării fermelor acestora, a unui management eficient, în vederea creșterii viabilității fermelor.
  Valoarea maximă a sprijinului public va fi 200.000 euro/proiect.
  Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși:
  – 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri;
  – 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro