Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă POC 4.1.1 BIS – GRANTURI PENTRU RETEHNOLOGIZAREA IMM-URILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI A CONSTRUCȚIILOR

POC 4.1.1 BIS – Granturi pentru retehnologizarea IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor

CALENDAR LANSARE APEL PROIECTE POC 4.1.1 BIS:

– 28 SEPTEMBRIE – 24 OCTOMBRIE  – perioada de preînscriere (potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația de granturi IMM RECOVER);
25 OCTOMBRIE, ora 10:00 – data estimată pentru lansarea apelului (depunerea proiectelor în aplicația IMMRECOVER);
– Apelul se va încheia pe data de 31 OCTOMBRIE 2022, ora 23:59:59;

 

Ghidul Beneficiarului POC 4.1.1 BIS –  a fost publicată varianta finală.

 

Beneficiari eligibili în cadrul programului POC 4.1.1 BIS sunt Microîntreprinderile și IMM-urile  (vezi CODURI CAEN eligibile).

 

Sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
a) modernizarea / echiparea / racordul la utilități publice / eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție;
b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție;

 

Granturile pentru investiții necesare retehnologizării POC 4.1.1 BIS se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2021.
Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN eligibil, care trebuie să fie autorizat la data depunerii cererii de finanțare.

 

Domeniile de investiții destinate retehnologizării, finanțate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat, includ:
a) industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.

 

Criterii de eligibilitate POC 4.1.1 BIS:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2021;
 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • dispun de cofinanțare;
 • nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2021;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent pentru aceleași activități;
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde;
 • minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiții în active corporale și necorporale.

 

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții POC 4.1.1 BIS:

 1. rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021;
 2. rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021;
 3. rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiul financiar 2021;
 4. apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale.

 

Cheltuieli eligibile POC 4.1.1 BIS:

 • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare;
 • Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție;
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;
 • Cheltuieli cu transformarea digitalăActive necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;
 • Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Vă rugăm să trimiteți Bilanțul pe 2021 pentru stabilirea punctajului.

Un consultant vă va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro

  Încărcare bilanț: