Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

acasă POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politică de confidențialitate

Conform prevederilor art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016, Fabrica de Consultanță Lira SRL, în momentul colectării datelor, mi-a furnizat următoarele informații:

Datele de contact ale operatorului: telefon: +40.731.536.459, e-mail: contact@nullfdc.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale: Simona Dobrotă, tel: +40.731.536.459, email protectiadatelor@nullfdc.ro

Scopurile prelucrării

  • Comunicare electronică în scopul căutării de informații și/sau a furnizării serviciilor/produselor solicitate, precum și transmiterea de comunicări comerciale și de marketing.
  • Prelucrarea prin mijloace automate a datelor cu caracter personal și transmiterea acestora pe cale electronică către destinatarii menționați în scopul furnizării produselor solicitate.
  • Pentru completarea și transmiterea, inclusiv pe cale electronică, a facturilor fiscale și a transmiterii declarațiilor fiscale către ANAF.

În situația în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art. 13, alin. 3 din Regulament, va furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informațiile privind scopul secundar, precum și orice alte informații suplimentare relevante.

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea se bazează pe „consimțământul persoanei vizate” și a „realizării intereselor legitime urmărite de operator”, conform art. 6, alin. 1, lit. a) și f) din Regulament, însă conform art. 8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informaționale în mod direct unui copil, în baza consimțământului, este legală doar dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, precizez că sunt de acord ca operatorul să transmită datele personale colectate către partenerii contractuali ai operatorului, doar pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării.

Transferul datelor către o țară terță (din afara UE și Elveția)

Operatorul nu are intenția de a transfera datele personale într-o țară terță, iar în situația în care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 42-50 din Regulament, persoana vizată fiind informată cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica.

Perioada de stocare a datelor

Conform art. 5, alin. 1, lit. e) din Regulament, datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă care să nu depășească perioada necesară îndeplinirii scopurilor.

Drepturile persoanei vizate

Sunt drepturile prevăzute de art. 12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ștergere, la restricționare, la portabilitate, la opoziție), precum și despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară (art. 12, alin. 4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

Retragerea consimțământului

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 3 din Regulament, puteți în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat, cu efect doar pe viitor, iar după revocare, profilul dvs. nu va mai fi prelucrat și nu veți mai primi comunicări de marketing.

Prelucrarea automată a datelor

Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automate necesară pentru realizarea scopurilor prevăzute la pct. 3, și se bazează pe consimțământul dvs. (art. 22, alin.2, lit.c)

Necesitatea furnizării datelor

Datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct. 3.