Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAM PANOURI FOTOVOLTAICE APL ȘI BISERICI

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitățile de cult, instituțiile publice/entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

 

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice și utilizării acesteia de către consumatorii racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

 

Depunerea proiectelor se realizează în perioada 17.06.2024, ora 10:00 și până la data de 19.07.2024, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului (primul venit – primul servit).

Bugetul alocat sesiunii de finanțare pentru anul 2024 este de 250 de milioane de lei.

 

Solicitanți eligibili:

 • Unitățile de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România;
 • Instituțiile publice/autoritățile administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială;
 • Entitățile juridice nonprofit, acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, potrivit legii.

 

Cuantumul finanțării este de maximum 1.000.000 lei și se acordă în procent de 100% din contravaloarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea maximă acordată cu titlu de finanțare, de 1.000.000 lei, este cea corespunzătoare unei puteri maxime instalate de 200 kW.

 

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuielile cu achiziția, montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de minimum 30 kW și o putere maximă instalată de 200 kW;
 • Cheltuielile cu consultanța, în limita a 4% din contravaloarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
 • Cheltuielile pentru proiectare eligibile în limita a 6% din contravaloarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sistemul de panouri fotovoltaice poate permite montarea de acumulatori pentru stocarea energiei produse, în vederea acoperirii necesarului de consum. Cheltuielile pentru achiziția și montarea acumulatorilor nu sunt eligibile.

Beneficiarul este obligat să susțină din surse proprii cheltuielile declarate neeligibile de AFM.

 

Criterii de eligibilitate a solicitantului și a proiectului

Solicitantul:

 • Este proprietar/deține un drept de folosință al imobilului- construcție și/sau al imobilului-teren pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
 • Nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
 • Nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • Și-a îndeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin program;
 • Nu se află în procedură de criză financiară, insolvență, executare silită sau oricare altă procedură similară;
 • Este unitate de cult care aparține cultelor religioase recunoscute din România/instituție publică sau autoritate a administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială/entitate juridică nonprofit furnizoare acreditată de servicii sociale.

Proiectul:
Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • Puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice este cuprinsă între 30 kW și 200 kW;
 • Valoarea medie a tuturor facturilor de energie electrică, emise pentru imobilul deservit de panouri fotovoltaice, pe numele solicitantului, în ultimele 12 luni, depășește 5.000 lei.

 

Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 200% din bugetul alocat programului. Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

 

Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 18 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care trebuie realizată instalația și obținut certificatul de racordare.

 

Monitorizarea beneficiarilor în cadrul programului se desfășoară pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea la AFM a raportului de finalizare.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro