Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL FEMEIA ANTREPRENOR 2022

Programul Femeia Antreprenor 2022

Apelul de proiecte pentru Programul Femeia Manager

18 AUGUST – 28 SEPTEMBRIE  (sesiune depunere cereri de finanțare închisă)

 

Obiectivul principal al schemei de minimis Femeia Antreprenor îl constituie stimularea și sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

 

Prin programul Femeia Antreprenor 2022 se finanţează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

 

Beneficiari eligibili Programul Femeia Antreprenor 2022
Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii – cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiunile societăţii.

 

Cheltuieli eligibile Programul Femeia Antreprenor 2022

 • Echipamente tehnologice;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială (Pentru alte activități în afara celor de de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar);
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line (Pachetul digital reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de minim 25000 lei);
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei;
 • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului;

 

* Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului Femeia Antreprenor 2022 operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro