Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL CENTRU 2021-2027 – INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM-URI

Programul Regional Centru 2021-2027
Investiții tehnologice în IMM-uri

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE ÎNCHISĂ

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în cele șase județe din Regiunea Centru, respectiv: Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Alba de către microîntreprinderi.

 

În cadrul prezentului apel se aplică măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027.

 

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie pentru micoîntreprinderi în mediul urban și pentru întreprinderile mici și mijlocii în mediul urban sau rural.

 

Categorii de investiții finanțabile

 1. Prin ajutor de stat regional:
  • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMMurilor;
  • investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
  • investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și turism de agrement;
  • investiții în tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă) investiții în achiziționarea unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;
  • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să servească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMMuri.
 2. Prin ajutor de minimis:
  • Instruirea angajaților;
  • Servicii de consultanță;
  • Servicii de proiectare și asistență tehnică;
  • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management;
  • Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri;
  • Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului;
  • Audit financiar extern al proiectului.

 

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 1.500.000 euro

 

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 250.000 euro.

 

În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional este:

 

Tip IMM Alba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu
Micro/Mică 70 60 60 60 70 60
Mijlocie 60 50 50 50 60 50

 

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro.

 

Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială care reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul activează sau dorește sa se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru;
 • Solicitantul a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de angajați de cel puțin 3 în anul anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin 3 angajați cu normă întreagă la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Perioada de implementare a activitățiilor nu poate să depășască 24 luni în cazul proiectelor fără construcții și 36 luni în cazul celor cu construcții;

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro