Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL CENTRU 2021-2027 – SCALE UP PENTRU START-UP-URI ȘI MICROÎNTREPRINDERI

Programul Regional Centru 2021-2027
Scale up pentru start-up-uri șI microîntreprinderi

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE ÎNCHISĂ

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în cele șase județe din Regiunea Centru, respectiv: Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Alba de către microîntreprinderi în mediul urban.

Ghidul Solicitantului a fost publicat în varianta finală în 20 Decembrie 2023.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare va fi între 𝟐𝟎.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝟐𝟎.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟐:𝟎𝟎.

 

Categorii de investiții finanțabile

 

Activități aferente activității de bază

 • Investiții în active corporale: Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor; Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, precum și dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică;
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;
 • Activități de instruire a angajaților;
 • Investiții în procese de producție ecologice și de utilizare eficientă a resurselor în microîntreprinderi
  • crearea și realizarea de produse a căror durabilitate, posibilități de reparare, de reutilizare, de modernizare și reciclare, sunt crescute;
  • proiectarea și realizarea de produse sustenabile care sunt obținute cu un consum mai redus de energie, cu o durată de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri;
  • investiții în capacități menite să asigure recuperarea produselor în vederea reutilizării, reparării și remanufacturării;
  • utilizarea în cadrul întreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operațional sau recuperarea și redirecționarea acestora pentru reutilizare către alte întreprinderi;
  • adoptarea tehnologiilor ecologice și integrarea acestora în procesul de producție coroborată cu implementarea unui sistem de management ecologic în oricare etapă din fluxul tehnologic și în procesul de aprovizionare cu materii prime și materiale;
  • investiții pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficia;
  • investiții care îmbunătățesc utilizarea eficientă a resurselor;
  • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
  • creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit;
  • instalarea de echipamente pentru digitalizarea managementului și controlului în materie de mediu și energie ale clădirii;
  • adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Activități conexe activității de bază, reprezintă:

 • activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare
 • activități privind managementul implementării proiectului
 • activităti privind auditul financiar al proiectului
 • activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 200.000 euro, 100.000 euro pentru start-up-uri.

 

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 25.000 euro.

 

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • Investiția se va realiza în mediul urban;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul activează sau dorește să se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru;
 • Solicitantul a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare; (nu se aplică societăților înființate în anul depunerii cererii de finanțare);
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de angajați de cel puțin 1 în anul anterior depunerii cererii de finanțare sau are cel puțin 1 angajat cu normă întreagă la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Perioada de implementare a activităților nu poate să depășească 24 luni în cazul proiectelor fără construcții și 36 luni în cazul celor cu construcții;

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro