Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST 2021-2027 – CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR

Programul Regional Sud-Est 2021-2027
Creșterea competitivității IMM-urilor

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șase județe din Regiunea Sud Est, respectiv: Vrancea, Buzău, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța (exceptând teritoriul ITI Delta Dunării) de către microîntreprinderi în mediul urban, de către întreprinderi mici și mijlocii în mediul urban sau rural.

 

Activități eligibile

Investițiile eligibile în cadrul Schemei prin ajutor de stat regional sunt:

 • Construcția/modernizarea/extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • Dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;
 • Dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
 • Activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 • Activități legate de utilizarea de simbioză industrială.

Activitățile eligibile în cadrul Schemei prin ajutor de minimis sunt:

 • Activități legate de:
  • Promovarea amprentei de mediu a produsului/ organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
  • Sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.
 • Proiectare și asistență tehnică;
 • Activități de marketing și internaționalizare;
 • Activitatea de audit financiar extern;
 • Activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 1.500.000 euro,

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 200.000 euro.

Intensitatea maxima a ajutorului financiar nerambursabil prin ajutor de stat regional

 

Județ /

Categorie IMM

Brăila Buzău Constanța Galați Vrancea Tulcea
Microîntreprindere 75% 75% 70% 75% 75% 75%
Întreprinderi mici 75% 75% 70% 75% 75% 75%
Întreprinderi mijlocii 70% 70% 60% 75% 70% 70%

 

 

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat regionale pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul județelor Brăila, Buzău, Galați, Tulcea și Vrancea, care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009-2018.

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul județului Galați.

Intensitatea maxima a ajutorului financiar nerambursabil prin ajutor de minimis este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM;
 • Investiția se va realiza în mediul urban sau în satele aparținătoare de către microîntreprinderi, în mediul urban sau rural de către întreprinderi mici și mijlocii;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit din exploatare în anul 2023;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de angajați de cel puțin 1 în anul anterior depunerii cererii de finanțare și își asuma menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă înregistrat în anul anterior depunerii proiectului pe toata perioada de evaluare, contractare, implementare și durabilitate;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Perioada de implementare a activităților nu poate să depășască 36 luni în cazul proiectelor care propun lucrări și 24 luni pentru proiectele care includ doar dotări.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro