Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST 2021-2027 – CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERILOR

Programul Regional Sud-Est 2021-2027
Creșterea competitivității microîntreprinderilor

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șase județe din Regiunea Sud Est, respectiv: Vrancea, Buzău, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța (exceptând teritoriul ITI Delta Dunării) de către microîntreprinderi în mediul urban.

 

Categorii de investiții finanțabile

 • Investiții în active corporale: Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor; Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, precum si dotării încadrate in categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică; Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie; Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în domeniul economiei circulare;
 • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții.
 • Activități legate de utilizarea de:
  • soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
  • simbioză industrială;
  • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
  • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 200.000 euro.
Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 25.000 euro.
Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • Investiția se va realiza în mediul urban sau în satele aparținătoare;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de angajați de cel puțin 1 în anul anterior depunerii cererii de finanțare și își asuma menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă înregistrat în anul anterior depunerii proiectului;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Perioada de implementare a activitățiilor nu poate să depășască 36 luni în cazul proiectelor care propun lucrări și 24 luni pentru proiectele care includ doar dotări.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro