Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA – INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR

Programul Regional Sud-Muntenia
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor

APEL PROIECTE  Programul Regional Sud-Muntenia – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor:

START DEPUNERE PROIECTE: 30 APRILIE 2024

SFÂRȘIT DEPUNERE PROIECTE: 31 IULIE 2024

 

Important!  Criteriul de eligibilitate cu privire la sediul social a fost eliminat astfel, întreprinderi cu sediul social în alte regiuni de dezvoltare pot implementa proiecte în Regiunea Sud Muntenia.

 

Obiectivul principal al programului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

 

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

 

Acțiunile indicative se referă la sprijinirea prin:

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare;
 • activități specifice internaționalizării;
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • activități de digitalizare, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

 

În cadrul prezentului apel se aplică măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

 

Categorii de investiții finanțabile

 

1. Prin ajutor de stat regional:

 • Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii
 • Echipamente, dotări etc.
 • Servicii
 • Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

 

2. Prin ajutor de minimis:

 • Proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect); la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • Activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 • Activitati de internaționalizare;
 • Investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • Activități de audit financiar.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

 • 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;
 • De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro.

 

În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional este de 70%.

 

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro și a ratei forfetare.

 

Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială care reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2024 și în anul fiscal anterior, respectiv 2023 și a înregistrat profit din exploatare;
 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN
  Sau
  În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:
  i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locul de implementare a proiectului.
  Sau
  ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.
 • Solicitantul de finanțare a obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă;
 • Imobilul, teren și/sau clădire este liber de orice sarcini sau interdicții sau limitări legale care afectează implementarea proiectului;
 • Investiţia se va realiza În Regiunea Sud Muntenia;
 • Investiţia trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului. Activităţile propuse prin proiect, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro