Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL VEST – SPRIJIN PENTRU IMM-URI

Programul Regional Vest
Sprijin pentru IMM-uri

Obiectivul Intervenției Regionale 1.3.B Sprijin pentru IMM-uri vizează creșterea competitivității și productivității IMM-urilor din Regiunea Vest (județele Hunedoara, Caraș-Severin, Arad, Timiș), prin creșterea capacităților de producție / prestări servicii, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea tehnologiilor utilizate în procesele de producție și / sau prestare a serviciilor, utilizarea directă a echipamentelor care încorporează tehnologii avansate, susținerea inovării și utilizarea principiilor economiei circulare.

 

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 1. Construirea / extinderea de infrastructuri: spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii.
 2. Investiții în infrastructuri în care se vor desfășura activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare.
 3. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe.
 4. Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate.

 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 1. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat.
 2. Activități de implementare a procesului de certificare / recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, etc.
 3. Alte activități eligibile în cadrul proiectului: consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului și organizarea procedurilor de achiziții, audit financiar al proiectului, informare și publicitate, comisioane, cote, taxe.

 

Beneficiari eligibili

Solicitantul se încadrează în una din următoarele categorii IMM: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie

 

Finanțare nerambursabilă

Pentru codurile CAEN aferente activităților de producție:

 • Minim 500.000 euro
 • Maxim 4.000.000 euro.

Pentru codurile CAEN aferente activităților de servicii:

 • Minim 250.000 euro
 • Maxim 1.000.000 euro

 

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:

 • Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional:
  • 30% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 40% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județul Hunedoara;
  • 40% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 50% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județul Caraș-Severin;
  • 50% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 60% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județele Arad sau Timiș;
 • Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis:
  • 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
  • 17% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Arad;
  • 24% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Timiș.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro