Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027

O REGIUNE EDUCATĂ

Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu
Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar

Valoarea eligibilă a proiectului:

 • Valoarea minimă este de 400.000 euro
 • Valoarea maximă este de 5.000.000 euro

 

La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea de maxim 13.500 euro per participant direct la procesul educațional, solicitanții se vor raporta la numărul de elevi înscriși în instituția de învățământ subiect al cererii de finanțare, din anul școlar anterior depunerii cererii de finanțare.

 

Tipul apelului

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 

Categoriile de solicitanţi eligibili sunt:

 1. Unități administrativ-teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul rural, cât și din mediul urban
 2. Unitățile administrativ-teritoriale enumerate la pct. a) în parteneriat cu:
  • Unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică, sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată.
  • Unitățile de cult din cadrul cultelor recunoscute în România (așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (republicată), cu modificările și completările ulterioare), care dețin în proprietate clădirile unităților de învățământ publice ce fac obiectul investiției propuse prin proiect.

Liderul de proiect va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

Prezentul apel de proiecte vizează numai unitățile de învățământ de stat.

 

Activități eligibile:

A. Activități aferente activității de bază:

 1. Construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (săli de clasă, laboratoare, ateliere, spații-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie și/ sau alte terapii specifice, teren/ sală de sport, spații de studiu individual/ colectiv de tipul sălilor de lectură, bibliotecă, spații cazare elevi/profesori, cantine/ spații de luat masa), care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația obligatorie.
 2. Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ ale clădirii/ clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie primară sau la reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu este obligatorie pentru clădirile noi.

 

B. Activități conexe activității de bază:

 1. Activități de tip FSE+ (activități de tip soft) care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii.
 2. Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD.
 3. Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, activități aferente auditului financiar al proiectului, activități de informare și publicitate.

Pentru ca un proiect să fie eligibil trebuie să includă minim tipurile de intervenții prevăzute la literele a, b și c de mai sus.

 

Condiții specifice:

 • Investițiile prevăzute în cadrul acestui apel vor avea ca și activitate obligatorie îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate. Sunt eligibile investiții specifice în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ ale clădirii/ clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau la reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră. Această condiție nu este obligatorie pentru clădirile noi.
 • Într-un procent de maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului vor fi prevăzute activități soft, asimilate activităților de tip FSE+, care pot contribui la atingerea obiectivelor proiectului de creștere a gradului de participare la învățământul primar și secundar.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro