Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ – SPRIJIN PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A MICROÎNTREPRINDERILOR

Programul Tranziție Justă
Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în județele: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș de către microîntreprinderi.

 

Categorii de investiții finanțabile

 1. Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire, modernizare, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente. Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente;
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu, în procent d emaxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 2. Investiții în active necorporale:
  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 3. Alte tipuri de activități:
  • Activități de organizare evenimente și cursuri de formare
  • Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și pentru managementul proiectului;
  • Activități de proiectare;
  • Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier;
  • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative;
  • Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
  • Certificarea / recertificarea sistemelor de management;
  • Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului.

 

Costurile cu serviciile de consultanță și informare și publicitate (costuri indirecte), sunt eligibile în limita a 7% din costurile directe eligibile.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este de minim 50.000 euro iar maximă 200.000 euro.

Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile este 90%

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înființate cel târziu la 31 decembrie 2021;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

 

În cadrul evaluării tehnice și financiare, se acordă punctaj pentru crearea de noi locuri de muncă.

Pentru acestea beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție, pentru toate locurile de muncă create prin proiect, precum și angajarea de persoane din categoriile de lucrătorii defavorizați, extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reședința în zona vizată de apel.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro