Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor HG 807 din 2014

Perioada de depunere:
Cererile de finanțare se pot depune până la data de 31 decembrie 2023.
Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2028 în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale

Solicitanți eligibili:
Întreprinderi nou înființate sau existente
IMM-uri cat și intreprinderi mari

Valoare investiție: minim 1 milion de euro (cheltuielile eligibile+ TVA-ul care nu este cheltuială eligibilă)
Contribuție proprie: 50%
Maxim 37.5 milioane de euro pentru investițiile din regiunea Centru

Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Domenii de activitate eligibile:
Sunt eligibile toate sectoarele de activitate, mai putin cele excluse de Regulamentul CE nr. 651/2014
Domenii de activitate excluse de la finantare:
sectorul producției agricole primare
sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole;
sectorul siderurgic;
sectorul cărbunelui;
sectorul construcțiilor navale;
sectorul fibrelor sintetice;
sectorul transporturilor și infrastructurile conexe;
sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice;
activități legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre;
activități privind facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.

Cheltuieli eligibile:
Active corporale -activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:
A)construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
Nu se pot cumpara cladiri/constructii, renova, reabilita, moderniza.
b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi

Nu sunt eligibile: – achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc., – cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.

Nu este eligibila taxa pe valoarea adaugata.

Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale (brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală)

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

Condiții de eligibilitate solicitanți:

-nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

-au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;

-au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;

-au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;

-nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior depunerii cererii pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

-realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;

Investiția initială este investiţia în active corporale şi necorporale, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

Cererile de finantare se emit în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Proiectele se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale.

La momentul depunerii cererii de finanţare societatea trebuie să menționeze sursa de cofinanțare.

Una dintre condițiile care trebuie respectate de toate companiile ce primesc acordul de finanțare este ca echivalentul sumei primite să fie plătit către stat ca taxe si impozite pe salarii, profit ori la bugetul local in termen de 5 ani.

AI NEVOIE DE UN SFAT? DISCUTĂ CU UN EXPERT la +40.731.536.459 sau contact@nullfabricadeconsultanta.com