Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PRIVIND ACORDAREA DE GRANTURI ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Schemă de ajutor de stat privind acordarea de granturi în industria prelucrătoare

Obiectivul schemei este acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru investiție inițială în favoarea unei noi activități în sectoarele eligible.

 

Costuri eligibile

 1. Costurile investițiilor în active corporale și necorporale;
 2. Costuri salariale estimate pentru locurile de muncă create în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de doi ani;
 3. O combinație a unei părți a costurilor menționate la lit. a) și b) care să nu depășească valoarea de la lit. a) sau b), în funcție de care dintre acestea este mai mare.

Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:

 1. În cazul terenurilor și a clădirilor, contractual de închiriere trebuie să continue cel puțin 5 ani de la data preconizată de finalizare a investiției pentru întreprindri mari și cel puțin 3 ani în cazul IMM-urilor;
 2. În cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația beneficiarului ajutorului de stat să achiziționeze activul la data la care expiră contractual.

În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcție de costurile salariale trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. Proiectul de investiții determină o creștere netă a numărului de angajați în unitatea în care a fost realizată investiția, în comparație cu media din ultimele 12 luni, după deducerea din numărul de locuri de muncă create a oricăror locuri de muncă pierdute în perioada respectivă, exprimate în unități de muncă anuale;
 2. Fiecare post este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea investiției;
 3. Fiecare loc de muncă create prin investiție se menține în zona în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată.

 

Criterii de acordare a ajutorului de stat

În cazul IMM-urilor, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale, în toate regiunile României, cu excepția Municipiului București și a localităților din județul Ilfov care nu sunt enumerate în Anexa specifică.

În cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă:

 1. Pentru realizarea unei investiții inițiale, în toate regiunile României, cu excepția Municipiului București și județului Ilfov;
 2. Prin excepție de la lit. a), pentru realizarea unei investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, în localitățile din Județul Ilfov enumerate în anexa specifică.

 

Criterii eligibilitate

 • Minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții verzi;
 • Rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât zero în ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
 • Capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • Capital subscris și vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
 • Investițiile realizate au o valoare de minim 3 milioane euro fără TVA;
 • Nu înregistrează debite restante la bugetul general;
 • Nu sunt considerate întreprinderi în dificultate.

 

Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor

Regiunea Județele componente Intensitate maximă % Nivelul maxim al aj de stat -euro-
Nord – Vest Bihor 40% 33.000.000
Bistrița-Năsăud 50% 41.250.000
Cluj 40% 33.000.000
Maramureș 50% 41.250.000
Satu Mare 50% 41.250.000
Sălaj 50% 41.250.000
Centru Alba 50% 41.250.000
Brașov 40% 33.000.000
Covasna 40% 33.000.000
Harghita 40% 33.000.000
Mureș 50% 41.250.000
Nord-Est Bacău 60% 49.500.000
Botoșani 60% 49.500.000
Iași 50% 41.250.000
Neamț 60% 49.500.000
Suceava 60% 49.500.000
Vaslui 60% 49.500.000
Sud-Est Brăila 60% 49.500.000
Buzău 60% 49.500.000
Constanța 50% 41.250.000
Galați 70% 57.750.000
Vrancea 60% 49.500.000
Tulcea 60% 49.500.000
Sud-Muntenia Argeș 50% 41.250.000
Călărași 60% 49.500.000
Dâmbovița 50% 41.250.000
Giurgiu 50% 41.250.000
Ialomița 60% 49.500.000
Prahova 70% 57.750.000
Teleorman 60% 49.500.000
Sud-Vest Oltenia Dolj 70% 57.750.000
Gorj 70% 57.750.000
Mehedinți 60% 49.500.000
Olt 60% 49.500.000
Vâlcea 60% 49.500.000
Vest Arad 30% 24.750.000
Caraș-Severin 40% 33.000.000
Hunedoara 50% 41.250.000
Timiș 30% 24.750.000
Ilfov Ilfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni. 35% 28.875.000
Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon. 45% 37.125.000

Intensitățile maxime pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, fără însă a se depăși valoarea maximă de 75%.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro