Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă START-UP NATION – Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii

”Start-up Nation - ROMANIA" – 2022
Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă.

Prelungire sesiune depunere proiecte Pilonul II DIASPORA –  Românii din străinătate pot depune proiecte pentru Start-Up Nation Diaspora până la data de 03.10.2022, ora 20:00. 

Data anunțată pentru lansarea programului Start-Up Nation România, ediția 3  – 19 IULIE 2022!

Pentru a beneficia de EVALUARE GRATUITĂ a proiectului ne puteți contacta la +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro

 

Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îndeplinesc cumulativ:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile;
 • sunt IMM;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • sunt înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.

 

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

 

Prin program se finanţează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

 

Cheltuieli eligibile

  • Echipamente tehnologice;
  • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
  • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială (Pentru alte activități în afara celor de de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar);
  • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
  • Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
  • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line (Pachetul digital reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei);
  • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
  • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
  • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;
  • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei;
  • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei;
  • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

Pentru evaluare gratuită completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro