Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”

SUBMĂSURA 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”

SESIUNE ÎNCHISĂ  – NU SE MAI POT DEPUNE SOLICITĂRI DE FINANȚARE

Sesiune depunere proiecte: 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022 

! Pentru achizițiile simple de utilaje agricole și /sau irigații, drenaj sau desecare la nivelul fermei (vegetal) NU se mai pot depune solicitări de finanțare deoarece fondurile au fost epuizate.

Solicitanții eligibili sunt fermierii încadrați ca și: Persoană fizică autorizată (PFA), Întreprindere individuală (ÎI), Întreprindere familială (ÎF), SNC, SCS, SRL, SA, SCA, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, Societate agricolă, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători și Organizație de producători.

Sectoare vizate: Vegetal, Zootehnic național și montan, Tinerii fermieri

Investiții eligibile:

• Achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) – ferme existente;
• Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii) – ferme existente;
• Tineri fermieri – achiziție utilaje – ferme existente;
• Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN – ferme existente și nou înființate;
• Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare – ferme existente și nou înființate;
• Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploatație – ferme existente.

Valoarea nerambursabilă:

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de la 30% până la maximum 90%, astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

• 350.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
• 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi;
• 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare);
• 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);
• 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing).

Pentru fermele din această categorie intensitatea sprijinului se va putea majora cu 20% dar rata sprijinului nu poate depăși 70% în următoarele condiții:
• Investițiile sunt realizate de tinerii fermieri
• Investițiile vizează agricultura ecologică sau îndeplinește condițiile de agromediu
• Investițiile sunt realizate în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice
• Investițiile colective (se aplică formelor asociative)
Majorarea sprijinului se aplică în aceleași condiții și formelor asociative până la 90%.

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 SO și 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
• 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;
• 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi;
• 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare);
• 700.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);
• 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

• 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;
• 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi;
• 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare);
• 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);
• 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing)

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăși 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;

Cheltuieli eligibile:

• Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea
spațiilor de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole condiționate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor cooperatori în cazul solicitanților cooperative agricole/ grupuri de producători și cheltuieli de marketing (în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăși 30.000 euro);
• achiziționarea, inclusiv prin leasing (doar leasing financiar), de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;
• Cheltuieli cu construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
• Cheltuieli cu înființarea și /sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităților și racordărilor ca și componentă secundară, inclusiv, realizarea de perdele naturale de protecție;
• Cheltuieli cu înființarea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita valorii de piață a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindină, etc.)
• Pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.);

• Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
• Achiziționarea de sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației și a fluxurilor tehnologice din exploatația agricolă, sisteme de iluminat perimetral și/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploatației agricole, stație meteo, cabine pază.
• În cazul solicitanților neplătitori de TVA, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: – cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor este de 30 de puncte (P4.1.1), de 25 de puncte (P4.1.4) și de 15 de puncte (P4.1.2, P4.1.3, P4.1.5, P4.1.6, P4.1.7, P4.1.8)

Solicită consultanţă completând formularul de mai jos!