Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă DR-14 – INVESTIȚII ÎN FERMELE DE MICI DIMENSIUNI

DR-14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni

Fermele mici vizate în cadrul acestei intervenții sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO.

Sprijinul vizeaza optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni, atât din punct de vedere economic cât și al cerințelor legate de mediu, prin construcții noi sau modernizarea acestora, prin accesul la utilități, dotarea cu utilaje şi/sau echipamente performante dar și la adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie și optimizarea lucrărilor agricole.

 

Principiile privind selecția proiectelor
In cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la dezvoltarea fermelor de mici dimensiuni din zona montană și proiectele care propun investiții în fermele de creștere a animalelor din rase autohtone. Se va avea în vedere promovarea fermelor de mici dimensiuni care au o vechime maimare de 5 ani și va fi încurajată aderarea acestora la structurile asociative.

 

Beneficiarii eligibili. Fermierii, cu excepția persoanelor fizice.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone;
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri în care prezintă situația exploatației și obiectivele pe 3 ani;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investițiile în procesarea de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, vor reprezenta o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021

 

Investiții eligibile legate de:

 • construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare in fermă;
 • amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;
 • investițiile în unitățile de condiționare și/sau depozitare și/sau procesare;
 • achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;
 • asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;
 • adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile (ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul sa fie
  prosumator;
 • obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul de fermei.

 

Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:

 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc;

Sprijinul public nerambursabil maxim este de 50 000 Euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum:
· 85% din costurile eligibile

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro