Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă I1.1: CABINETE ALE MEDICILOR DE FAMILIE SAU ASOCIERI DE CABINETE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ 2

INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I1.1: CABINETE ALE MEDICILOR DE FAMILIE SAU ASOCIERI DE CABINETE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ

Obiectivul Investiției „Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” este reabilitarea, modernizarea și dotarea a 750 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic.

Rata de finanțare: 100% – nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului.

Lansare apel proiecte – 4 AUGUST!

Componentele proiectului

Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de renovări și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar componenta de renovări de spațiu, componenta de echipamente sau ambele componente.

În acest sens, un proiect poate conține:

 • „Componenta echipamente” – o valoare estimată de 222.260 lei echivalentul a 45.150 euro;
 • „Componenta renovare” – în valoare de maxim 73.840 lei echivalentul a 15.000 de euro.

 

Aplicanții eligibili

Aplicanții pot fi orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

În situația în care:

 • Medicul/ii de familie are personalitate juridică (persoana fizică independentă, societate comercială etc), aplicantul eligibil este reprezentat de medicul de familie prin forma juridică pe care o deține;
 • Medicul/ii de familie au contract de muncă cu o entitate cu personalitate juridică, aplicantul eligibil este reprezentat de entitatea care a încheiat contractele de muncă cu medicii de familie.

 

Cheltuieli eligibile

 • „Componenta echipamente” Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea
  echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat.
 • „Componenta Renovare” – Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de construcție:
  1. Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
  2. Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;
  3. Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul inițial sa;
  4. Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;
  5. Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora;
  6. Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile/eficiente energetic.