Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MARI SI IMM-URI PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Măsuri De Eficiență Energetică pentru Întreprinderi Mari si Imm-Uri prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Pentru realizarea scopului programului prin măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie sunt sprijinite investiții în înlocuirea echipamentelor, retehnologizarea/modernizarea și realizare a investițiilor în monitorizarea și optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct în eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice si a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Termen depunere proiecte  – 24 NOIEMBRIE 2022

 

Granturile au valoarea minimă de 50.000 euro și respectiv valoarea maximă de 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.

Cofinanțare / aport propriu  – minim 10%.

 

Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
Intreprinderile Mari si IMM-urile care îndeplinesc cumulativ:

 • a fost înființat până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 • asigura sustenabilitatea proiectului pe o perioada de minimum 5 ani după expirarea duratei de implemnetare;
 • dispune de cofinanțare proprie;
 • nu este întreprindere în dificultate;
 • a avut minim 1 angajat în anul 2021;
 • prezintă documente doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie/folosință pentru imobilul în care se implementează proiectul;
 • dețin cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obigatoriu, sau a energiei termice;
 • prezinta o analiza energetică;
 • investiția determină o scădere a consumului energetic de minim 10%;
 • desfășoară activitate de producție/prestări servicii.

 

Investiții eligibile:

a) Investiții în măsuri de eficiență energetică și reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe;

b) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor;

c) Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie – destinate consumului propriu;

d) Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor.

 

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții includ:

 1. reducerea consumului de energie (RCE): TEP/an;
 2. valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER): [Euro/kW instalat];
 3. reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES): 𝑡 𝐶𝑂2 ;
 4. modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020, [%];
 5. rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 [%].

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro