Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027

Conform calendarului estimativ pentru acest an, primele cereri de finanțare vor putea fi depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) începând cu luna iunie.

 

În anul 2023 se vor putea accesa următoarele măsuri incluse în Planul Național Strategic:
 1. Investiții în modernizarea sau înființarea sistemelor de irigații DR 25, DR 26 – ajutor financiar maxim 1,5 milioane euro;
 2. Sprijin pentru instalarea tânărului fermier DR 30 – ajutor financiar maxim 70.000 euro, finanțare 100%;
 3. Investiții în sectorul zootehnic DR 20 – ajutor financiar maxim 2 milioane euro, intensitate maximă a sprijinului 65% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 4. Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole DR22 – ajutor financiar maxim 10 milioane euro în funcție de natura investiției și a solicitantului, intensitate maximă a sprijinului 65% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 5. Investiții în exploatații pomicole DR 15 – ajutor financiar maxim 1,5 milioane euro, intensitatea maximă a sprijinului 65% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 6. Achiziții de utilaje agricole pentur sectorul vegetal DR 13 – ajutor financiar maxim 300.000 euro, intensitate maximă a sprijinului 65% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 7. Investiții în fermele de mici dimensiuni DR 14 – ajutor financiar maxim 50.000 euro, intensitate maximă a sprijinului 85% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 8. Investiții în sectorul legume și/sau cartofi DR 16 – ajutor financiar maxim 2 milioane euro în funcție de natura investiției și a solicitantului, intensitate maximă a sprijinului 65% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Planul Național Strategic PAC reprezintă STRATEGIA AGRICOLĂ LA NIVELUL ROMÂNIEI pentru perioada 2023-2027

 • PNS are obiective clare pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare și a satului românesc.
 • PNS 2023-2027 înglobează instrumente de sprijin finanțate atât din FEGA cât și FEADR
  • Pilonul I FEGA – Plățile directe și intervenții sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței)
  • Pilonul II: FEADR – Politica de dezvoltare rurală

 

PNS prevede 89 tipuri de intervenții, incluzând 51 intervenții prin FEGA și 38 intervenții prin FEADR

 • Mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță
 • Creșterea ambițiilor în materie de mediu și climă și bunăstarea animalelor
 • Un grad ridicat de flexibilitate în stabilirea regulilor detaliate de eligibilitate și selecție
 • Extinderea sectoarelor pentru care se acordă finanțare din PNS: bunăstarea vacilor și vițeilor, investiții în sectorul hamei, în floricultură, plante medicinale și aromatice, în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, perdele de protecție
 • Introducerea unui instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamități
 • Stimularea digitalizării și utilizarea unor tehnologii sau idei inovative în agricultură
 • Mărirea valorilor maxime pe proiect

 

PNS vizează atingerea următoarelor obiective:

 • Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea disparităților dintre ferme
 • Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin intensificarea cooperării, încurajarea investițiilor colective, modernizarea, restructurarea fermelor, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității concomitent cu dezvoltarea, modernizarea industriei alimentare
 • Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural prin atragerea și susținerea tinerilor și facilitarea dezvoltării afacerilor, promovarea și creșterea ocupării forței de muncă, incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale

 

BUGET PNS 2023-2027 – 15,8 miliarde euro

 • Pilonul 1 (FEGA) – Plăți directe 9,78 miliarde euro, Intervenții sectoriale 151 milioane euro
 • Pilonul 2 (FEADR+Buget de stat) – 5,87 miliarde euro.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro