Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă POC Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – ACȚIUNEA 4.1.1

POC Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - ACȚIUNEA 4.1.1

A. Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

 

Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate sub forma de ajutor de minimis
Clasa P – Învățământ
Clasa Q – Sănătate și asistența socială
Clasa S – Alte activități de servicii

 

Cofinanțare: 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, 15% pentru întreprinderile mijlocii.

 

Criterii eligibilitate:
au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

-dispun de cofinanțare;
– nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019;
nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent;
– proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%];
minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde.

 

Cheltuieli eligibile:
Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;
Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;
Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;
Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;

– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;
Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;
Cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 euro;
– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în limita a 5.000 lei;
– Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

 

Pentru a beneficia de EVALUARE GRATUITĂ a proiectului ne puteți contacta la +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro

 

B. Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență

Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

 

Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate sub forma de ajutor de stat
C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante.

 

Cofinanțarea proprie a proiectului se stabilește în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027.

 

Criterii eligibilitate:
au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
– dispun de cofinanțare;
– nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019;

nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent;
– proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%];
minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde

 

Cheltuieli eligibile:
Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare;
Dotări: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;
Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;
Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;
– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;

Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;
Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 euro;
– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în limita a 5.000 lei;
– Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro