Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 – CREȘTEREA DURABILĂ ȘI MODERNIZAREA TEHNOLOGICĂ A MICROÎNTREPRINDERILOR

Programul Regional București – Ilfov 2021 - 2027
Creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate de către microîntreprinderi în mediul urban din Regiunea de Dezvoltare București – Ilfov.

 

Activități eligibile

 

A. Activități aferente activității de bază necesare pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor (minim 50% din valoarea bugetului eligibil al proiectului);

 1. Investiții în active corporale în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice și industriale, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea produselor și serviciilor:
  • Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
  • Achiziționarea de echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, instalații de lucru, precum și dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobilier, echipamente informatice, echipamente de birotică etc.
 2. Investiția în active necorporale: programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;

 

B. Activități conexe activității de bază:

 1. Activități specifice internaționalizării, extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite de tipul (enumerarea nu este exhaustivă), inclusiv activități de marketing generate de participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern la târguri, expoziții;
 2. Activități de formare profesională specifică pentru angajații din cadrul microîntreprinderii, care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/echipamente achiziționate prin proiect;
 3. Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională;
 4. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora;
 5. Activități privind managementul implementării proiectului;
 6. Activități privind auditul financiar al proiectului și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;
 7. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 200.000 euro.
Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 25.000 euro.
Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • Investiția se va realiza în mediul urban;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Perioada de implementare a activităților nu poate să depășească 12 luni în cazul proiectelor fără construcții și 24 luni în cazul celor cu construcții;
 • Solicitantul și reprezentantul legal nu se încadrează în situațiile de excludere;
 • Codul CAEN eligibil vizat de investiție este autorizat la locația de implementare sau în situația în care investiția pentru care se solicită finanțare propune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul are codul CAEN eligibil autorizat fie la sediu social/punctele de lucru fie la terți sau înscris în actul constitutiv (solicitantul își va asuma autorizarea codului CAEN la locația implementării până la finalul implementării).

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro