Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027 – SPRIJIN PENTRU MICROÎNTREPRINDERI – APEL 2

Programul Regional Vest 2021-2027
Sprijin pentru microîntreprinderi – Apel 2

Obiectivul apelului de proiecte este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest, județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș.

 

Tipuri de activități eligibile

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie;
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, doar în stațiunile turistice atestate.

 

Beneficiari eligibili

 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor și a înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare (2022);
 • Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;
 • Întreprinderea nu a avut activitatea suspendată temporar în anul 2022 si 2023;
 • Întreprinderea este înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 • Codul CAEN pentur care se solicita finantare este autorizat la registrul comertului;
 • În anul anterior depunerii cererii de finantare a avut cel putin un loc de munca cu norma intrega;
 • Își asuma creșterea numărului mediu de locuri de muncăcu minim 1;
 • Nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 30.000 euro și maximum 60.000 sau 120.000 euro în funcție de ponderea veniturilor din activitatea pentru care se solicită finanțare în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

 

Contribuție proprie

 • 24% județul Timiș
 • 17% județul Arad
 • 10% județele Hunedoara și Caraș-Severin

*în cazul în care solicitantul își asuma o contribuție mai mare punctajul proiectului crește

 

Prioritizarea proiectelor

1. Rata de profitabilitate (RP), calculată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare are valoarea:

RP= 7% 0 puncte
7%<RP<15% 5 puncte
15%≤RP<25% 10 puncte
25%≤RP 20 puncte

 

2. Rata de solvabilitate (RS), calculată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare are valoarea:

RS = 1 0 puncte
1< RS < 1,5 5 puncte
1,5≤ RS < 2 10 puncte
2≤ RS 15 puncte

 

3. Raportul între finanțarea nerambursabilă solicitată prin proiect și valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare are valoarea:

FN/CA = 4 0 puncte
3< FN/CA <4 5 puncte
2< FN/CA <3 10 puncte
FN/CA ≤ 2 25 puncte

 

4. Solicitantul de finanțare își asumă o contribuție proprie mai mare decât contribuția minimă menționată în GSF cu:

CP=Cmin 0 puncte
≤ 5 puncte procentuale rotunjite la un număr întreg 5 puncte
≤ 10 puncte procentuale rotunjite la un număr întreg 10 puncte
> 10 puncte procentuale rotunjite la un număr întreg 25 puncte

 

5. Prin proiect se propune achiziția de bunuri sau utilizarea de materiale de construcții cu certificat ecologic/etichetă ecologică pentru minim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, conform celor declarate în cererea de finanțare.

NU 0 puncte
DA 10 puncte

 

*Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență – 75 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro