Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SCHEMA DE AJUTOR DE STAT HG 807 / 2014 „Investiții cu impact major în economie”

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT HG 807 / 2014 „Investiții cu impact major în economie”

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2028 în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.

 

Perioada de depunere: Cererile de finanțare se depun în sesiune de 30 zile, anunțate public cu minim 30 zile înainte.

Solicitanți eligibili: IMM-uri și întreprinderi mari

  • nou înființate – înființate în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau care au desfășurat/nu au desfășurat activitate economică, dar nu mai mult
    de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;
  • existente – care desfășoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

 

Valoare investiție: 

✓ Minim 1 milion EUR
✓ Valoarea investiției = cheltuiala eligibilă + cheltuiala neeligibila – T.V.A.
✓ Ajutor financiar nerambursabil: Intensitatea ajutorului de stat variază între 30% și 60% în funcție de regiunea de dezvoltare.

Domenii de activitate eligibile:

Se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN.

Sunt eligibile următoarele sectoarele de activitate:
132 Producţia de ţesături
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
222 Fabricarea articolelor din material plastic
231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
251 Fabricarea de construcţii metalice
252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
261 Fabricarea componentelor electronice
262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producṭia de ceasuri
266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de
distribuṭie ṣi control a electricităţii
272 Fabricarea de acumulatori şi baterii

273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
275 Fabricarea de echipamente casnice
279 Fabricarea altor echipamente electrice
281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
302 Fabricarea materialului rulant
303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
310 Fabricarea de mobilă
325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
639 Alte activităţi de servicii informaţionale
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
712 Activităţi de testări şi analize tehnice
721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
741 Activităţi de design specializat
861 Activităţi de asistenţă spitalicească
862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
872 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

873 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
îngriji singure
879 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a

 

Cheltuieli eligibile: 

  • Active corporale cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții ( doar subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect cf. HG nr. 907/2016), instalații tehnice, mașini și echipamente noi, clasificate cf. HG 2139/2004, chiria aferentă construcției pentru investiția inițială– valoarea maximă eligibilă 22 lei/mp/lună – pentru perioada realizării planului de investiții* Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puțin pe perioada realizării planului de investiții și 5 ani după finalizarea acestuia, cu posibilitatea de prelungire a valabilității cu încă 2 ani.
  • Active necorporale – licențe, brevete, know-how sau alte drepturi de autor – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției.

SOLICITĂ CONSULTANȚĂ GRATUITĂ pentru HG 807 / 2014!

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro