Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SCHEMA DE AJUTOR DE STAT HORECA 2

Schema de ajutor de stat HORECA 2

Beneficiarii ajutorului de stat HORECA 2 sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri/unități de alimentație și organizatori de evenimente, agenții de turism licențiate și ghizi de turism atestați.

 

Criterii eligibilitate schema de ajutor de stat HORECA 2:

  • Societăți înființate cel târziu 31.12.2020;
  • Codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat cel puțin de la data de 01.01.2021;
  • Nu au avut activitatea întreruptă de la 01.01.2021 până în prezent;
  • Solicitanții eligibili sunt firme mari sau fac parte din categoria IMM-urilor;
  • Au depuse la instituțiile fiscale abilitate situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021;
  • Își mențin activitatea pentru care obțin finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data ajutorului de stat.

 

Schema de ajutor de stat HORECA 2 cuprinde doi piloni:

  • Pilonul 1 – compensarea cu 25% a cheltuielilor de explotare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz.
  • Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

 

Valoarea maximă a ajutoarelor HORECA 2:

  • Pilonul 1 – 500.000 euro/ întreprindere
  • Pilonul 2 – 2 milioane euro/ întreprindere

*Valoarea maximă însumată a celor doi piloni nu poate depăși 2 milioane euro/ întreprindere.

 

Activități eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat HORECA 2

Nr. crt. COD CAEN REV 2 Denumire activitate CAEN Rev 2
1 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
2 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
3 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
4 5590 Alte servicii de cazare
5 5610 Restaurante
6 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
7 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
8 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
9 7911 Activitati ale agentiilor turistice
10 7912 Activitati ale tur-operatorilor
11 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
12 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
13 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
14 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
15 9003 Activități de creație artistica
16 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
17 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro