Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU COMPENSAREA CREȘTERII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL 2

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU COMPENSAREA CREȘTERII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL

Ajutorul de stat se acordă pentru combustibilul utilizat pentru motor în:

 1. transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 2. transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depășește 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;
 3. transport rutier de mărfuri național și internațional contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;
 4. transportul de persoane, regulat inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3.

 

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 iulie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispozițiilor de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil emise până la data de 31.12.2022.

 

Bugetul total maxim estimat al schemei este de 300 milioane lei.

 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant şi nu depășește echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere. Toate valorile utilizate sunt în valoare brută, înainte de deducerea taxelor și impozitelor.

 

Beneficiari eligibili:

 1. sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 2. deţin cel puţin un vehicul eligibil;
 3. în cazul operatorilor economici stabiliţi în România:
  • nu sunt declaraţi inactivi
  • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat
 4. alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:
  • de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici
  • din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare
 5. nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.
 6. nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.

 

În categoria cheltuielilor eligibile se încadrează facturile emise începând cu 30 de zile lucrătoare anterioare publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

 

Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea.

 

Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creșterii prețului pentru combustibil este de 50 bani pe litrul de combustibil achiziționat, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro