Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”

SUBMĂSURA 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”

Ghidul submăsurii 4.1a se află în consultare publică

 

Solicitanți eligibili:
PFA, ÎI, Întreprinderi familiale, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, Societate comercială cu capital privat, Societate Agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Rate de sprijin:
Ferme mici – minim 100.000 euro, maxim 450.000 euro
Ferme medii – minim 200.000 euro, maxim 1.500.000 euro
Ferme mari – minim 300.000 euro, maxim 1.500.000

 

Sprijin nerambursabil:

50 % din cheltuielile eligibile cu posibilitate de majorare cu 20% pentru fermele mici și medii în anumite condiții, iar pentru fermele mari este de 50%. În cazul formelor asociative sprijinul poate fi de până la 90%.

 

Specii pomicole incluse pentru finanțare:
A. Pomi fructiferi: Măr, Păr, Gutui, Prun, Cireș, Vișin, Cais, Piersic, Nectarin, Nuc, Migdal, Alun, Castan
B. Arbuști fructiferi: Coacăz negru, Coacăz roșu, Coacăz alb, Agriș, Zmeu de grădină, Afin de cultură, Mur de gradină, Mur cu ghimpi sau fără, Măceș, Soc negru, Trandafir pentru petale, Lonicera caerulea L., Corn, Socorușul negru (Aronia melanocarpa), Cătină, Goji
C. Căpșun
D. Dud

 

Condiții de eligibilitate:
• Solicitantul trebuie să desfășoare activități economice, sub forma de întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică autorizată sau persoana juridică română;
• Solicitantul deține în proprietate şi/ sau folosință o exploatație agricolă la momentul depunerii Cererii de finanțare (exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole);
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată;
• Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă, iar minim 70% din materia primă procesată trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile prevăzute prin măsură:
a) Componenta – Înființare/extindere/modernizare plantație/pepiniera, inclusiv condiționare și marketing;

b) Componenta – depozitare, condiționare și procesare – modernizarea exploatației;

c) Componenta – Utilaje recoltare (modernizare exploatație)

 

Componenta a) Componenta b) Componenta c)
Investiții eligibile
 • Investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole
 • Investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole
 • Investitii in vederea conditionarii si comercializarii
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica/termica prin utilizarea biomasei
 • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei
 • Investitii necorporale
 • Infiintarea si modernizarea unitatilor de depozitare, conditionare si procesare la nivelul fermelor, investitii in vederea ambalarii si comercializarii
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica/termica prin utilizarea biomasei
 • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei
 • Investitii necorporale
 • Achizitia de utilaje de recoltare

Solicită consultanţă completând formularul de mai jos!