Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”

SUBMĂSURA 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”

Termen de depunere: septembrie 2021

 

Solicitanți eligibili:
PFA, ÎI, Întreprinderi familiale, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, Societate comercială cu capital privat, Societate Agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Rate de sprijin:
Ferme mici – minim 100.000 euro, maxim 450.000 euro
Ferme medii – minim 200.000 euro, maxim 1.500.000 euro
Ferme mari – minim 300.000 euro, maxim 2.000.000

Sprijin nerambursabil: 50 % din cheltuielile eligible cu posibilitate de majorare cu 20% pentru fermele mici și medii, iar pentru fermele mari este de 50%. În cazul fomelor asociative sprijinul poate fi de până la 90%.

 

Specii pomicole incluse pentru finanțare:
A. Pomi fructiferi: Măr, Păr, Gutui, Prun, Cireș, Vișin, Cais, Piersic, Nectarin, Nuc, Migdal, Alun, Castan
B. Arbuști fructiferi: Coacăz negru, Coacăz roșu, Coacăz alb, Agriș, Zmeu de grădină, Afin de cultură, Mur de gradină, Mur cu ghimpi sau fără, Măceș, Soc negru, Trandafir pentru petale, Lonicera caerulea L., Corn, Socorușul negru (Aronia melanocarpa), Cătină, Goji
C. Căpșun
D. Dud

 

Condiții de eligibilitate:
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal (PUZ);
• Solicitantul trebuie să desfășoare activități economice, sub forma de întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică autorizată sau persoana juridică română;
• Solicitantul deține în proprietate şi/ sau folosință o exploatație agricolă la momentul depunerii Cererii de finanțare (exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole);
• Solicitantul trebuie să dețină studii superioare/medii în domeniul proiectului
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu, iar investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată;
• Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investiții în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă, iar minim 70% din materia primă procesată trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

 

Investiții eligibile:
Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

• Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
• Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/ produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
• Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri, în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;
• Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru achiziționare puieți, defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, împrejmuirea plantației, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre antigrindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;
• Înființarea de perdele de protecție a plantațiilor pomicole;
• Promovarea agriculturii de precizie la nivelul proiectelor;
• Acțiuni de protejare a mediului prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, reducerea consumului de energie;
• Înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.

• Înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;
• Înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc;
• Sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;
• Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice; de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
• Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol);
• Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
• Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);
• Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
• Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului;
• Cheltuieli de consultanță.

Solicită consultanţă completând formularul de mai jos!