Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 4.1a – „Investiții în exploatații pomicole”

SUBMĂSURA 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”

Sesiune depunere proiecte  – 9 septembrie  – 12 decembrie 2022

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin: înființare/extindere/modernizare plantație inclusiv condiționare și marketing (ca și componente secundare); înființare/extindere/modernizare pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și componentă secundară); achiziție utilaje recoltare (modernizare exploataţie).

 

Solicitanți eligibili:
PFA, ÎI, Întreprinderi familiale, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, Societate comercială cu capital privat, Societate Agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Rate de sprijin:
Ferme mici (4.000-11.999 SO) – minim 100.000 euro, maxim 450.000 euro
Ferme medii (12.000- 250.000 SO) – minim 200.000 euro, maxim 1.500.000 euro
Ferme mari (> 250.000 SO) – minim 300.000 euro, maxim 1.500.000 euro

 

Sprijin nerambursabil:

50 % din cheltuielile eligibile cu posibilitate de majorare cu 20% pentru fermele mici și medii în anumite condiții, iar pentru fermele mari este de 50%. În cazul formelor asociative sprijinul poate fi de până la 90%.

 

Specii eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol:
A. Pomi fructiferi: Măr, Păr, Gutui, Prun, Cireș, Vișin, Cais, Piersic, Nectarin, Nuc, Migdal, Alun, Castan
B. Arbuști fructiferi: Coacăz negru, Coacăz roșu, Coacăz alb, Agriș, Zmeu de grădină, Afin de cultură, Mur de gradină, Mur cu ghimpi sau fără, Măceș, Soc negru, Trandafir pentru petale, Lonicera caerulea L., Corn, Socorușul negru (Aronia melanocarpa), Cătină, Goji
C. Căpșun
D. Dud

 

Cheltuieli eligibile:
• reconversia plantațiilor existente;
• înfiinţarea de plantații pomicole;
• înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare la nivelul exploatației;
• înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer;
• cheltuieli pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și afluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție;
• sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;
• achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
• achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte (Autoizoterme cu frig sau fără, Rulote și autorulote alimentare);
• cheltuieli cu marketingul în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro;
• cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

 

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile prevăzute prin măsură:
a) Componenta 1 – înființare/extindere/modernizare plantație, inclusiv condiționare și marketing;
b) Componenta 1.1 – Înființare/extindere/modernizare pepinieră, inclusiv condiționare și marketing;
c) Componenta – Utilaje recoltare (modernizare exploatație)

 

 

Investiții eligibile
Componenta 1 Componenta 11 Componenta 2
  • Investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole
  • Investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole
  • Investitii in vederea conditionarii si comercializarii
  • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
  • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica/termica prin utilizarea biomasei
  • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei
  • Investitii necorporale
  • Achizitia de utilaje de recoltare
  • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software în legătură cu utilajele eligibile în cadrul acestei componente și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Solicită consultanţă completând formularul de mai jos!