Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA – INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A INOVĂRII IMM-URILOR

Programul Regional Sud-Vest Oltenia
Intensificarea creșterii durabile și a inovării IMM-urilor

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE ÎNCHISĂ

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele cinci județe din regiunea Sud-Vest Oltenia, respectiv: Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj și Mehedinți, de către IMM-uri.

 

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE!  02.04.2024, ora 12:00 – 02.05.2024, ora 12:00

 

Acțiunile indicative se referă la sprijinirea prin:

 1. Componenta de investiții
 2. Componenta de dezvoltare de competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

 

Categorii de investiții finanțabile

 

 1. Prin ajutor de stat regional:
  • Investiții în active corporale
   • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii;
   • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului);
   • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica.
  • Investiții în active necorporale
   • Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și activi similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
 2. Prin ajutor de minimis:
  • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor;
  • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității;
  • Investiții specifice procesului de internaționalizare;
  • Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
  • Investiții în implementarea de noi modele de afaceri;
  • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este de 1.500.000 de Euro

 

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 200.000 euro.

 

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional este de 75% pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi și 70% pentru întreprinderile mijlocii.

 

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

 

Criterii eligibilitate

 

 • Solicitantul se încadrează in categoria întreprinderilor mici sau mijlocii;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2024 și în anul fiscal anterior, respectiv 2023 și a înregistrat profit din exploatare;
 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN,
  SAU
  În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.
 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă;
 • Imobilul, teren și/sau clădire este liber de orice sarcini sau interdicții sau limitări legale care afectează implementarea proiectului;
 • Investiţia se va realiza În Regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • Investiţia trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului. Activităţile propuse prin proiect, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului;
 • Solicitantul nu are obligații de plată restante la bugetul de stat sau local.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro