Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ

Programul Tranziție Justă
Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care spijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

☛ Proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane euro

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în județele: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș de către întreprinderi mici și mijlocii.

 

Categorii de investiții finanțabile:

 • Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție / prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente. Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport
  • achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă
 • Investiții în active necorporale:
  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 1.999.999 euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000 euro.

 

Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional respectiv prin ajutor de minimis este:

 

Gorj Hunedoara Dolj Galați Prahova Mureș
Mică 75% 70% 75% 75% 75% 70%
Mijlocie 75% 60% 75% 75% 75% 60%
Ajutor
minimis
90% 90% 90% 90% 90% 90%

 

Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială care reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii înființate cel târziu la 31 decembrie 2021;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

 

Crearea de noi locuri de muncă

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani dupa finalizarea investiției, în zona vizată de apel.

În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat este:

 

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate Numărul minim de locuri de muncă nou create
< 0,5 mil euro 1
>= 0,5 mil euro și < 1 mil euro 2
>= 1 mil euro și < 1,5 mil euro 3
>= 1,5 mil euro și < 2 mil euro 4

 

În cadrul evaluării tehnice și financiare, se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii. beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție.

☛ Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 milioane euro și 5 milioane euro

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în județele: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș de către întreprinderi mici și mijlocii.

 

Categorii de investiții finanțabile:

 • Investiții în active corporale:
  • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție / prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente. Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport
  • achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă
 • Investiții în active necorporale:
  • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 5 milioane euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 2 milioane euro.

 

Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional respectiv prin ajutor de minimis este:

 

Gorj Hunedoara Dolj Galați Prahova Mureș
Mică 75% 70% 75% 75% 75% 70%
Mijlocie 75% 60% 75% 75% 75% 60%
Ajutor
minimis
90% 90% 90% 90% 90% 90%

 

Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială care reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii înființate cel târziu la 31 decembrie 2021;
 • Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

 

Crearea de noi locuri de muncă

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani dupa finalizarea investiției, în zona vizată de apel.

În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat este:

 

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate Numărul minim de locuri de muncă nou create
>= 2 mil euro și < 2,5 mil euro 5
>= 2,5 mil euro și < 3 mil euro 6
>= 3 mil euro și < 3,5 mil euro 7
>= 3,5 mil euro și < 4 mil euro 8
>= 4 mil euro și < 4,5 mil euro 9
>= 4,5 mil euro și < 5 mil euro 10

 

În cadrul evaluării tehnice și financiare, se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii. beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro