Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă FONDUL PENTRU MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA

Fondul pentru modernizare în România

☛ Sesiune depunere proiecte 25 APRILIE 2024 - 23 IULIE 2024

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

 1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 3. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

 

Valoarea ajutorului de stat solicitat/ MW instalat este de maximum:

Energie eoliană:

 • 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile

Energie solară:

 • 450.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 5 MW (inclusiv)
 • 360.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 5 MW

Energie hidro:

 • 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile

 

Departajarea proiectelor

 1. Cuantum ajutor de stat solicitat – Cererea de finanțare care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat va avea cel mai mare punctaj (maxim 90 puncte).
 2. Predictibilitatea producției pentru SEN – capacitatea de producție a instalației de stocare (maxim 10 puncte).

 

Activități eligibile:

 1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro;
 2. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro.

 

Solicitanți eligibili:

 • Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) / regiile autonome;

 

Criterii eligibilitate:

 • Consumul propriu în cadrul societății va reprezenta obligatoriu minimum 70% din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate;
 • Solicitanții nu se află în stare de faliment/ incapacitate de plată/ lichidare, nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 • Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect;
 • Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susținerea implementării proiectului;
 • Valoarea ajutorului de stat solicitat se încadrează în alocarea maximă impusă a apelului;
 • Proiectul are avizul tehnic de racordare pentru locul de implementare;

 

Programul Fondul pentru Modernizare va avea două apeluri:

 1. Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum (consumul propriu al solicitantului din energia produsă la propriul loc de consum de capacitatea nouă de producere de energie din surse regenerabile pentru care se solicită finanțarea și reprezintă minimum 70% din producția anuală a acesteia);
 2. Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile.

 

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul AICI

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro