Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă FONDUL PENTRU MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA

Fondul pentru modernizare în România
Investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

 1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
 4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
 5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală.
 6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

 

Activități eligibile:

 1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz;
 2. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

 

I. Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

Solicitanți eligibili:

 1. Pentru proiectele de tip A: Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) / regiile autonome;
 2. Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie/în domeniul public.

 

Criterii eligibilitate:

 1. Pentru proiectele de tip A, consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți va reprezenta obligatoriu mininum 70% din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate;
 2. Pentru proiectele de tip B, consumul propriu va reprezenta obligatoriu 100% din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate;
 3. Toate întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii/actul de înființare al regiei autonome – activitatea de Producție de energie electrică – CAEN – 3511;
 4. Solicitanții nu se află în stare de faliment/ incapacitate de plată/ lichidare, nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 5. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect;
 6. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susţinerea implementării proiectului;
 7. Valoarea ajutorului de stat solicitat se încadrează alocarea maxima impusă a apelului;
 8. Proiectul are avizul tehnic de racordare pentru locul de implementare;

 

II. Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

 

Solicitanți eligibili:

 1. Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România

 

Criterii eligibilitate:

 1. Toate întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii/actul de înființare al regiei autonome – activitatea de Producție de energie electrică – CAEN – 3511;
 2. Solicitanții nu se află în stare de faliment / incapacitate de plată/ lichidare, nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 3. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect;
 4. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susţinerea implementării proiectului;
 5. Valoarea ajutorului de stat solicitat se încadrează alocarea maxima impusă a apelului;
 6. Proiectul are avizul tehnic de racordare pentru locul de implementare;

 

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi, conform prevederilor Regulamentului, 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro