Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă FONDUL PENTRU MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA

Fondul pentru modernizare în România

☛ Investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

 1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
 4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
 5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală.
 6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

Activități eligibile:

 1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz;
 2. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

 

 

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul AICI

 

 

I. Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

Solicitanți eligibili:

 1. Pentru proiectele de tip A: Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) / regiile autonome;
 2. Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie/în domeniul public.

 

Criterii eligibilitate:

 1. Pentru proiectele de tip A, consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți va reprezenta obligatoriu mininum 70% din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate;
 2. Pentru proiectele de tip B, consumul propriu va reprezenta obligatoriu 100% din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate;
 3. Toate întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii/actul de înființare al regiei autonome – activitatea de Producție de energie electrică – CAEN – 3511;
 4. Solicitanții nu se află în stare de faliment/ incapacitate de plată/ lichidare, nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 5. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect;
 6. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susţinerea implementării proiectului;
 7. Valoarea ajutorului de stat solicitat se încadrează alocarea maxima impusă a apelului;
 8. Proiectul are avizul tehnic de racordare pentru locul de implementare;

 

II. Noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

 

Solicitanți eligibili:

 1. Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România

 

Criterii eligibilitate:

 1. Toate întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii/actul de înființare al regiei autonome – activitatea de Producție de energie electrică – CAEN – 3511;
 2. Solicitanții nu se află în stare de faliment / incapacitate de plată/ lichidare, nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 3. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect;
 4. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susţinerea implementării proiectului;
 5. Valoarea ajutorului de stat solicitat se încadrează alocarea maxima impusă a apelului;
 6. Proiectul are avizul tehnic de racordare pentru locul de implementare;

 

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi, conform prevederilor Regulamentului, 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții.

 

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul AICI

☛ Surse regenerabile de energie și stocarea energiei pentru sectorul agricol și industria alimentară

Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care vizează realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare pentru autoconsum cu finanțarea capacităților de stocare a energiei pentru instalațiile cu capacitatea de producție de energie mai mari de 1 MW.

 

Potențialii beneficiari pot fi operatorii economici deja existenți sau nou înființați – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari din sectoarele agricultură și industrie alimentară.

 

Activitățile pentru care se poate solicita finanțare sunt cele desfășurate în sectoarele definite de următoarele coduri CAEN:

 • Diviziunea 01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe, cu grupele:
  • Grupa 011 – Cultivarea plantelor nepermanente,
  • Grupa 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente,
  • Grupa 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire,
  • Grupa 014 – Creșterea animalelor,
  • Grupa 015 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor),
  • Grupa 016 – Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare,
  • Grupa 017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii.
 • Diviziunea 10 – Industria alimentară, cu grupele:
  • Grupa 101 – Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne,
  • Grupa 102 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor,
  • Grupa 103 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor,
  • Grupa 104 – Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale,
  • Grupa 105 – Fabricarea produselor lactate,
  • Grupa 106 – Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon,
  • Grupa 107 – Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase,
  • Grupa 108 – Fabricarea altor produse alimentare,
  • Grupa 109 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor.

 

Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și distribuție și care reprezintă minimum 70% din producția centralei regenerabile finanțate.

 

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

Pentru energie eoliană

 • 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
 • 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Pentru energie solară

 • 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
 • 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

 

Valoarea maximă a ajutorului de stat solicitat este 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

 

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul AICI

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro