Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PNRR – CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A DEȘEURILOR

PNRR - Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Activitățile specifice eligibile pot include construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat (de exemplu: linie de granulare, moară PET, linie de sortare, linie de spălare, sistem electric, conducte, construcții, depozitare și logistică, sau altele).
Investițiile propuse vor fi de ultimă generație, digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare și intervenție, fapt care va conduce la reducerea consumurilor tehnologice de energie, transport tehnologic și mentenanță.

 

Cheltuielile eligibile pentru realizarea capacităților de reciclare a deșeurilor:

  • Cheltuieli cu realizarea construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);
  • Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);
  • Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale.

*Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

 

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat este de 8.400.000 euro/proiect, valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro.

 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este conform pragul pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză, respectiv intre 35% si 75%.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro