Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE

PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”.

 

Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îndeplinesc cumulativ:

 • sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile;
 • sunt IMM;
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) şi autorizat la momentul inscrierii online;
 • sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

 

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • Echipamente tehnologice cf. HG 2139/2004> 2.1, 2.2, 2.3;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare;
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G. Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar;
 • Cheltuielile cu Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie;
  ✓ Pentru 1 loc de munca- maxim 5.000 lei (cu cheltuieli administrative) din valoarea cheltuielilor eligibile
  ✓ Pentru minim două locuri de muncă- maxim 10.000 lei;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie (maxim 25.000 lei si cuprinde: minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei;
 • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

 

Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar.

Contribuția beneficiarului: minim 25% (pentru punctaj maxim)

 

Descarcă aici lista codurilor CAEN eligibile

Pentru EVALUAREA GRATUITĂ a proiectului completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro