Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PROGRAMUL REGIONAL SUD-MUNTENIA – INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI

Programul Regional Sud-Muntenia
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici

APEL PROIECTE Programul Regional Sud-Muntenia – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici

START DEPUNERE PROIECTE: 15 MARTIE 2024, 08:00

SFÂRȘIT DEPUNERE PROIECTE: 14 IUNIE 2024, 12:00

 

 

Obiectivul principal al programului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

 

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, de către microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.

 

Acțiunile indicative se referă la sprijinirea prin:

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare;
 • activități specifice internaționalizării;
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • activități de digitalizare, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

 

Categorii de investiții finanțabile

 • Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii;
 • Echipamente, dotări, active corporale;
 • Servicii;
 • Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • Consultanță, comunicare și vizibilitate, comisioane, cote, taxe, cheltuieli cu activități de internaționalizare.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este de 200.000 euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 50.000 euro.

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul este societate societate cooperativă din regiunea Sud-Muntenia, se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici;
 • Nu a avut activitatea suspendată oricând în anul curent 2024 sau în anul fiscal anterior 2023;
 • A înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul are codul CAEN, pentru care solicită finanțare, autorizat la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă;
 • Imobilul, teren și/sau clădire este liber de orice sarcini sau interdicții sau limitări legale care afectează implementarea proiectului;
 • Investiţia se va realiza În Regiunea Sud Muntenia;
 • Investiţia trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului. Activităţile propuse prin proiect, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro