Digitalizare IMM – Ghidul beneficiarului a fost publicat. Proiectele se pot depune de la 1 Februarie 2023

În perioada 1 Februarie – 30 Martie 2023, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor putea depune proiecte pentru a obține fonduri nerambursabile europene de câte 20.000 – 100.000 de euro, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Programul Digitalizare IMM, program care dispune de un buget total de aproape 350 de milioane de euro. Varianta finală a Ghidului Beneficiarului pentru Digitalizare IMM a fost publicat Joi, 15 Decembrie. Perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR este 01.02.2023, ora 10.00 – 31.03.2023, ora 24:00.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între: 20.000 și 30.000 Euro pentru microîntreprindere; 20.000 și 50.000 Euro pentru întreprindere mică; 20.000 și 100.000 Euro pentru întreprindere mijlocie. Cofinanțarea (aportul beneficiarului) este de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de întreprinderi.


Beneficiarii granturilor pentru Digitalizare sunt IMM-urile din domenii non-IT care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri); sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021; nu au avut activitatea întreruptă / suspendată în anul 2022; au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Codurile CAEN excluse de la finanțare sunt: 5829, 6201, 6202, 6203, 6311, 6312, 6399, 7211, 7219.

Conform Ghidului Solicitantului pentru Digitalizare IMM (PNRR), sunt punctate suplimentar (10 puncte) proiectele pentru digitalizare propuse în următoarele domenii de activitate, considerate prioritare la nivel național: industria alimentară, industria prelucrătoare, industria auto, construcții, transport și distribuție, producție, servicii adresate populației, turism.

Cheltuielile eligibile în cadrul Programului Digitalizare IMM sunt: hardware TIC, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale; dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; tehnologii blockchain; sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality; website de prezentare; servicii de tip cloud și IoT; instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC; consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Fabrica de Consultanță, în parteneriat cu Sistec, vă oferă soluții complete pentru digitalizarea afacerii cu fonduri nerambursabile: consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile și soluții IT personalizate. Pachetul pentru digitalizarea IMM-urilor cuprinde: analiza nevoilor de digitalizare, identificarea soluțiilor de digitalizare, scrierea și depunerea proiectului pentru accesarea finanțării nerambursabile, implementarea proiectului/soluției, training specializat și asistență.

Soluțiile IT propuse spre implementare în cadrul pachetului de digitalizare sunt: Cogito – ERP Comerț (Software SAF-T compliant, dezvoltat special pentru piața din România, creat pentru companiile care activează în Comerț, Distribuție, Logistică și Servicii; module cheie: Achiziții, Vânzări & Distribuție, WMS, Servicii, Contabilitate financiară; experiență de peste 28 de ani, peste 2000 de licențe achiziționate), Abas – ERP Producție (Software German complet localizat legislației românești, SAF-T compliant, creat pentru companiile care fac producție de orice tip; ales de peste 4500 de companii de producție; module cheie: Achiziții, Vânzări Producție, Logistică, WMS), servere și servicii IT (furnizare echipamente Hardware; externalizare servicii IT – suport tehnic, securitate, networking, proiectare; servere in cloud – software as a service, disaster recovery, servere virtuale; integrator servicii IT cu experiență de peste 28 de ani).

Later edit: Prin corigendum nr. 2, MIPE a devansat data de lansare a apelului de proiecte pentru digitalizare IMM – 15 februarie, ora 10.00 – 18 aprilie 2023, ora 24.00.

Pentru detalii despre accesarea fondurilor nerambursabile prin programul Digitalizare IMM, echipa Fabrica de Consultanță vă stă la dispoziție la numărul de telefon +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro. Pentru evaluarea eligibilității firmei vă rugăm să transmiteți pe e-mail Bilanțului pe anul 2021.